Nazlı Tuğçe BAŞIBÜYÜK

Uzm. Klinik Psikolog

1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nde bitirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2.lik derecesi ve başarı bursu ile 2013 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Queen Mary University of London okulunda Ruh Sağlığı: Psikolojik Terapiler alanında yapmıştır. Master tezini “çocukluk döneminde cinsel istismar veya tecavüze maruz kalmış annelerin ebeveynlik tutumları ve davranışları” üzerine yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca iki ayrı hastanede staj yapmıştır. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde psikiyatristlerin ve psikologların terapi ve ruhsal hastalıklar üzerine olan eğitimlerine ve bazı bireysel ve grup terapilerine gözlemci olarak katılmıştır. Aynı zamanda sabahları hastanede psikiyatrist ve psikologlarla birlikte visite çıkıp yatılı hastaların günlük durumlarını incelemiştir. Hastanede bulunan sosyal odada yatılı hastalarla birlikte iletişim halinde olup resim aktivitelerinde bulunmuştur. Balıklı Rum Hastanesi’nde ise çoğunlukla bağımlı hastalarla çalışma fırsatı bulmuştur ve psikiyatristlerin danışan ve onların ailelerine verdiği psikoeğitimlerine katılmıştır. Ardından Londra’da master eğitimini orada yaşayan Türk kadınlarının yaşam kalitesini arttırmayı amaç edinmiş bir dernekte gönüllü olarak çalışmıştır. Özellikle şiddete uğramış kadınların grup terapilerinde yardımcı psikolog olarak bulunmuştur.

2013 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 3 ay süren Psikodrama grup çalışmasına katılmıştır. Çalışmalarını bilişsel-davranışçı yönelimde sürdürmek için bu alanda eğitimler almıştır. Bu eğitimler; Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri, Kognitif Terapi’nin Depresyonda, Kaygı Bozukluklarında ve Obsesif-Kompulsif bozukluğunda (OKB) Uygulanımı, Kognitif Terapi ve Travma. Ayrıca bu eğitimlere ek olarak Kognitif Terapinin Okul-Aile Ortamı Davranış Problemlerinde Uygulanması eğitimini almıştır. Lisans dönemindeyken Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programı da aldığı eğitimlerden biridir.

Eğitimini aldığı ve uyguladığı testler; MMPI (Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri), Çocuklara Uygulanan Objektif Testler (Bender-Gestalt Testi, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, CAT, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi).