Oyun ve Kum Terapisi

Oyun terapisi, çocukların ihtiyaçlarını ve duygularını oyun ve oyuncakların kullanımıyla aktarabildiği bir terapi şeklidir.

Çocuklarla yetişkinler arasında kendini ifade ediş ve iletişim açısından fark vardır. Çocukların hislerini ve duygusal sorunlarını aktarış şekli en iyi oyun terapisiyle sağlanmaktadır. Bu terapi şekli aynı zamanda çocuğun fiziksel, psikolojik ve gelişimsel durumu hakkında da bilgiler sağlamaktadır. Oyun terapisti tarafından çocuk için oyun oynayabileceği güvenli bir ortam oluşturulur ve çocuğun oynaması için cesaretlendirilir. Çocuklar kendilerini ifade etmesi için çeşitli ve farklı oyuncaklar sağlanır. Eğer çocuk travmatik herhangi bir durumla veya olayla karşılaşmışsa oyun terapisi aracılığıyla çocuğun duygularına ait bir takım bilgiler elde edilebilir. Boyama ve hamur oyunları ise çocuğun yaratıcılığını arttırmasında yardımcı olur.

Oyun terapisi 2,5-13 yaş aralığında olan çocuklara uygulanabilir. Davranış bozuklukları, travma yaratan durumlar, kaygı, depresyon, dikkat eksikliği, otizm, öğrenme zorluğu yaşayan ve ailesinin boşanma sürecine tanık olan çocuklarda yararlı olabilir. Çocuklar terapi sayesinde zorluk yaşadığı durumlara karşı farkındalık kazanır, çözüm üretme becerisi gelişir, duygularını fark etmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir, empati duygusu gelişir, ailesiyle olan iletişimini geliştirir ve özgüvenini arttırır.

Kum terapisi ise oyun terapisinin bir alt çeşidi olup çocuklara kendi iç dünyalarını aktarabileceği ve kumdan kendi dünyalarını yaratabileceği bir terapi türüdür. Burada da çocuk duygusal dünyasına ait bir takım ipuçlarını verir.