Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

 

•Kendimiz hakkında, çevremiz ve diğerleri hakkında nasıl düşündüğümüzü

•Düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceler.

•BDT düşünme biçiminizi “Bilişlerinizi” ve davranış ve tutumlarınızı değiştirmenize yardım eder.

•Bizi daha iyi hissettirecek ve daha işlevsel olan, daha üretken ve akılcı strateji ve tutumlar geliştirmenizi hedefler.

•Diğer psikoterapilerden biraz daha fazla “şimdi ve burada” yaşanan sorun üzerine çalışır. Sorunun geçmişte nasıl oluştuğu üzerinde daha az çalışır.

•Ruhsal durumunuzu şimdi daha iyi hissettirmeye

•Belirtilerin yarattığı sorunları öncelikle çözmeye odaklanır.

•Terapist aktiftir. 8-12 seans süresinde sınırlıdır.

 

 

BDT ye göre;

1.Bilişsel aktivite davranışı etkiler.

2.Bilişsel aktivite izlenebilir ve değiştirilebilir.

3.Hedeflenen davranış değişimi bilişsel değişim ile sağlanabilir. (Dozois & Dobson, 2001)

 

 

Epiktetus (MS 50-130)

•Olayların kendiler iyi ya da kötü değildir.

•Onlara bir anlam yükleyerek kendimizi kötü ya da iyi hissettiririz.

•“Olaylar bizi incitemez ancak olaylara bakışımız bizi incitebilir”

•“Kontrol edebileceğiniz ve kontrol edemeyeceğiniz şeyleri öğrenin”

•“Her kim kontrol edemeyeceği durumlarla ilgili yüksek beklenti içine girerse kaygı ve mutsuzluğu yaşar.”

•“Olaylar ne kadar korkunç ve dehşet verici görünse de içlerinde yeni fırsatlar taşırlar”.

•“Olaylar gerçekte ne iyi ne de kötüdür. Bizim onları iyi ya da kötü olarak adlandırmamız sonucu korkutucu hale gelirler.

 

Albert Ellis (1913-2007)

•1955 yılında

•Rasyonel Emotif Terapiyi geliştirmiştir. (REBT)

•İnsanın acı verici duygularının ve davranışlarının olaylara bakış açısı ile ilgili olduğunu iler sürmektedir.

•Akıl yürütme ve akılcı bir analize dayanarak sorun yaratan düşünce ve inançların daha rasyonel olanları ile değiştirilmesi hedeflenir.

•Bilimsel olarak danışanın varsayımı ve inancı elde olan kanıtlarla incelenir.

•İşlevsiz olan “varsayım” bilişsel bir akıl yürütme ile incelenir ve çürütülür:

 

İnsanın ruhsal mutluluğu yakalaması için

–Kendini sevmesi ve olduğu gibi kabullenmesi

–Belirsizlikleri kabullenmesi

–Esneklik gösterebilmesi

–Gerçekçi beklentiler içinde olması

–Kendi davranış ve düşüncelerinin sorumluluğunu taşıması

Gibi ilkeler vardır. REBT bir psikoterapi yaklaşımı yanı sıra bir yaşam felsefesi sunmaktadır.

Bilişsel terapide ise böyle bir yaşam felsefesi yaklaşımı yoktur… (kaynak kulanılmıştır)

 

Psikolog&Aile Danışmanı

Feza OKTAY