istanbul Psikolog

Aile İçi İstismar

Aile evlilik veya kan bağı yoluyla aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan en küçük toplumsal yapıdır. Aile içinde bireylerin psikolojik, sosyal, cinsel ve ekonomik ihtiyaçları karşılanır. Aile üyelerinden birinin, aynı ailedeki diğer kişi veya kişilerin yaşamına ciddi boyutta zarar vererek zaman zaman şiddet dolu eylemlerde bulunmasına istismar denir. İstismar beş ana başlık altında toplanmaktadır.

1. Fiziksel istismar: Dövme, tokatlama, tekmeleme, itip kakma, sarsma gibi eylemlerin yer aldığı istismar türü

2. Cinsel istismar: Cinsel haz amacı güdülerek yapılan istismar

3. Duygusal istismar: Sevgi göstermeme, devamlı eleştirme, kıskançlık, aşağılama, reddetme gibi eylemlerin yer aldığı istismar türü

4. İhmal: Barınma, eğitim, güvenlik, sağlık gibi aile bireylerinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada ihmal göstermektir.

5. Ekonomik istismar: Çocukların çalıştırılması, bireyin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek şeklinde görülmektedir.

 

Aile içi istismarı etkileyen faktörler arasında; alkol ve madde bağımlılığı, psikiyatrik bozukluklar,  evlilik içi tatminin düşük olması, istismarı uygulayan kişilerin geçmişinde istismar öyküsü, evlilikten istenen tatminin elde edilememesi, kültürel farklılıklar, ekonomik stres, işsizlik sayılabilir.

Aile içi istismara maruz kalmış kişilerde genelde; ailenin en küçüğü ya da en büyüğü olma, her şeyin suçlusu görülme eğiliminde olma, zihinsel ya da bedensel özürlü olma gibi özellikler görülmektedir.

İstismarın tekrarlandığı, bireylere bakıldığında ise;  temelde 3 ana grubu görmekteyiz. Bunlar kadınlar, çocuklar ve yaşlılardır.

Aile terapisi hem istismar eden, hem istismara uğrayan aile üyeleriyle bireysel, hem de grup çalışmaları yapılmaktadır.