istanbul Psikolog

Bağlanma Ve İlişkiler

BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANNE İLE OLAN İLİŞKİ GELECEK YAŞAMDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP?
Bebeklik ve çocukluk dönemindeki ebeveyn ile olan ilişki çocuğun ileri yaşamındaki insan ilişkilerine yansımaktadır… Bebeğe kim bakıyorsa bu ilişkinin bebeğe duygusal bir zemin hazırladığını aklından çıkarmaması gerekir. Bu süreçte bakımverenle bebek arasındaki ilişki aslında çocuk için bir hayata hazırlık provasıdır diyebiliriz. Bebek ile anne arasındaki olumsuz ya da olumlu birtakım etkileşimler sonucu kişi ileride sevgilisine, karısına ya da çevresindeki diğer insanlara karşı aşırı bağlı aşırı koruyucu tutumlar sergileyebilmektedir. Buna göre, güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu olmak üzere dört bağlanma stili vardır.

Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler eşlerine karşı son derece anlayışlı, güven duyan, aşırı ilgi beklemeden ilgi gösteren kişilerdir. Bu tip eşler genellikle tek eşli bir cinsel hayata sahip olup, yaşadıkları ilişkiden zevk ve mutluluk duyarlar. Bakım veren ebeveyni onu öyle güzel bir güven ortamında büyütmüştür ki bu eşler kendilerini sevilmeye değer insanlar olarak görürler ve herkese karşı saygılı bir tutum sergilerler.

Saplantılı bağlanma modeline sahip kişiler genellikle çocuklukta anne-babalarından ya da çevresinden ilgi görmemiş reddedilmiş terk edilmiş çocuklardır. Eşlerinin yeterli ilgisine rağmen sürekli yeterince ilgi göstermediklerinden şikayet ederler. Hep bir reddedilme, terk edilme korkusu içindedirler. Eşlerini kıskanırlar, kısıtlarlar. İlk görüşte aşk yaşayan kişilerdir. Seksten ziyade eşleri ile huzurlu bir alan yaratıp uyuma eğilimi gösterirler. Bu kişiler kendileri hakkında olumsuz düşüncelere sahiptirler ancak diğer insanlar hakkında olumlu idealistleştirilmiş bir görüşe sahiptirler.

Korkulu bağlanan kişilerde ise kendilerine güvenmedikleri gibi karşı tarafa da güvenmezler. Uzun süreli ilişki insanı değildirler. Cinsel yakınlık kurarlar duygusal bağ kurmazlar. Genellikle tek eşli olmayı tercih etmezler. Bu kişiler bir kişiyle yakınlaştıklarında sevilmeyeceklerini düşünürler bu nedenle sevilmeyeceğime hiç ilişki kurmam diye düşünüp izole yaşarlar.

Kayıtsız bağlanan kişiler kendi bağımsızlıklarına düşkündürler. ‘Ben Merkezcidirler. İlişkilerinde çıkar gözetirler. Sosyal ortamlardan uzak kalırlar. İlişkilerinde eşlerine ilgisiz ve isteksiz davranırlar. Bu kişiler çocuklukta hep kendisinden ‘sınıf birincisi’ olması beklenmiş çocuklardır. Bu bağlanma stilinin zemininde anne-baba çocuktan hep başarı beklemiş hep baskı yapmıştır... Bu insanlar ilerde narsistik kişilik yapısına sahip olan kişiler olurlar, fiziksel görünümlerine son derece önem verir, spora bağımlı olabilirler ya da iş bağımlılığı geliştirebilirler.

Uzm.Klinik Psikolog Sinem ÖZER