istanbul Psikolog

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozuklukta kişi duygu durumunda taşkın, coşkulu halden, çökkün ruh haline kadar inişler ve çıkışlar yaşamaktadır. Daha önce manik depresif hastalık olarak tanınan bipolar bozukluğun görülme oranı % 2’dir. Genellikle ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde başlamakla birlikte çocukluk döneminde de görülmektedir. Çocukluk döneminde rastlanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Dürtü Kontrol Bozukluğu’nda rastlanan belirtilerle benzerlik gösterdiği için dikkatle değerlendirilmelidir.

Sebebi kesin olarak bilinmemekte olup genetik yatkınlık olabileceği düşünülmektedir. Çünkü bipolar bozukluğu olan kişilerin akrabalarında da bu hastalığa rastlanmaktadır. Bipolar bozukluk ömür boyu sürmektedir.

Bipolar bozuklukta aşırı uçlarda, iki farklı ve birbirine zıt duygu durum dönemleri yaşanmaktadır. Manik dönemde kişi coşku dolu, taşkın davranışlar sergilemekteyken, depresif dönemde çökkün duygu durumuna geçmektedir. İki devre arasındaki süre kişiden kişiye değişmektedir. Bazen döngüler çok hızlı olabileceği gibi aylarca aynı dönemde kalınabilmektedir.

Manik dönemde kişi kendindeki rahatsızlığın farkında değildir hatta kendi halinden memnundur. Davranışlardaki aşırılık aile bireyleri veya çevresindeki insanlar tarafından fark edilmektedir.

Manik dönemde rastlanan belirtiler şunlardır;

Az uykuyla yetinme,
Kendini çok önemli hissetme,
Çok konuşma,
Aşırı para harcama,
Alışveriş çılgınlığı,
Enerjik olma,
Çabuk sinirlenme,
Aşırı cinsel aktivite
Depresyon dönemindeki belirtiler sadece depresyon yaşayan kişilerde görülenlerden daha ağır, yoğun ve uzun sürelidir. Bu devrede kişi geleceğe ilişkin negatif düşüncelere sahiptir, sıklıkla ölüm ve intihar düşünceleri vardır ve intihar riski yüksektir.

 Depresyon devresinde rastlanan belirtiler şunlardır;

Enerjide düşüklük,
Yorgunluk, bitkinlik,
Uykusuzluk ya da aşırı uyuma,
İlgide azalma,
Yaşamdan zevk alamama,
İştahsızlık ya da iştahta artış,
Ölüm ve intihar düşünceleri,
Değersizlik hissetme.
İlaçlarla tedavi edilebilen bu hastalığın tanısı Psikiyatri uzmanı tarafından koyulmaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM