istanbul Psikolog

Çakralar

Çakra bazı doğu kültürlerinde ve Hint felsefesinde bedenimizde bulunan metafiziksel enerji merkezi demektir. Çakraların bulunduğu bölgede girdap gibi döndüğüne, fiziksel bedenin yaşayabilmesi için gerekli olan yaşam enerjisinin çakralar vasıtasıyla bedene aktarıldığına inanılır.

Bedende çok sayıda enerji merkezi vardır, bunlardan 7 tanesi ana çakradır, her biri hem birbiriyle bağlantı halindedir, hem de bedenimizin salgı sistemi üzerinde etkilidir. Ayrıca her bir çakranın kendine has bir enerjisi ve rengi vardır. Çakraların dengeli bir şekilde çalışması fiziksel ve ruhsal sağlığımızı olumlu olarak etkiler. Düzenli olarak yapılan meditasyon ve nefes teknikleri ile çakraların dengeli olarak çalışması sağlanabilir ve etki alanına giren iç organlarımızdaki fiziksel sorunlar ve psikolojik problemler giderilebilir.

Yedi ana çakra omurga boyunca sıralanmaktadır.

Çakra: Kök çakra, kuyruk sokumunda bulunur, rengi kırmızıdır. Etkilediği organlar; iskelet sistemi, kalın bağırsak, bacaklar, bağışıklık sistemi. Dengeli çalışmaması halinde yaşanması muhtemel psikolojik rahatsızlıklar: güvensizlik, öfkeyi kontrol edememe, bencillik, kendine zarar vermeye ve intihara meyil, ölüm korkusu, kibirli olma…
Çakra: Sakral çakra, Göbek deliğinin biraz altında bulunur, rengi turuncudur. Etkilediği organlar; boşaltım sistemi, cinsel organlar, deri. Dengeli çalışmaması halinde cinsel sorunlar, kıskançlık, paranoya, kötümserlik, gösteriş yapma merakı, hırslı olma, suçluluk duyma gibi rahatsızlıklar görülebilir.
Çakra: Solar Pleksus, göbek çakrası, göbek deliğinin iki parmak üstündedir, rengi sarıdır. Etkilediği organlar; karın bölgesi, sindirim sistemi, karaciğer, dalak. Dengeli çalışmaması halinde yaşanabilecek ruhsal sorunlar; mükemmelliyetçilik, işkoliklik, aşağılık veya üstünlük kompleksi, alınganlık, yalnızlık korkusu, akıl karışıklığı.
Çakra: Kalp çakrası, kalp hizasında bulunur, rengi yeşildir. Etkilediği organlar; kalp, dolaşım ve solunum sistemi. Dengeli çalışmaması halinde kendine acıma, depresif duygular hissetme, karar vermede güçlük, aşırı talepkarlık, madde bağımlılığı gibi sorunlar görülebilir.
Çakra: Boğaz çakrası, boyun bölgesinde bulunur, rengi mavidir. Etkilediği organlar; dişler, çene, ses telleri, soluk ve yemek borusu, bronşlar. Dengeli çalışmaması durumunda yaşanabilecek problemler: Kendini beğenme, kendini ifade edememe, gevezelik, başkalarını eleştirme, ürkeklik, küstahlık.
Çakra: Üçüncü göz çakrası, iki kaş arasında, biraz yukarıda, alnın ortasında bulunur, rengi menekşe rengi, liladır. Etkilediği organlar; gözler, burun, kulaklar. Dengeli çalışmaması halinde gerginlik, kararsızlık, hayal kırıklığı yaşamaya meyil, odaklanmada sorunlar yaşanabilir.
Çakra: Tepe çakra, başın tam tepesinde bulunur, rengi mordur. Beyin ve sinir sistemini etkiler. Dengeli çalışmaması kafa karışıklığına, sıkıntı hissetmeye, yabancılaşmaya, depresyona sebep olabilir.
Uzm. Psikolog Semra Evrim