istanbul Psikolog

Çift İlişkleri

İlişkilerinde yaşanan sorunlarla baş edemeyen ve daha sağlıklı etkileşim içinde bulunmak isteyen çiftler, evlenmek üzere olan çiftler ve evli çiftler çift terapisine başvurabilirler. Çift terapilerinde odak noktası çiftin kendisidir. Çiftlerin yaşadığı en sık rastlanan sorun iletişim, kıskançlık ve cinsellik konularındadır. Genellikle iletişimi sağlıklı olarak kurabilen çiftler diğer sorunlarına da daha ılımlı yaklaşabilmektedir.

Çift terapilerinde pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Önemli olan çiftler arasındaki öncelikli sorunu belirlemek, sonrasında çiftin sorunlara nasıl yaklaşması ve ele alması gerektiğinin farkına vardırılmasıdır.