Cinsel Eğitim

Cinsel Eğitim

İyi bir cinsel eğitim için bireye cinsel haklarının öğretilmesi önemlidir. Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu genç bireylerin cinsellikle ilgili hak ve özgürlüklerini maddelendirmiştir.

Bunlar;

v  “Her genç kendi kararını vermekte, kendisini ifade etmekte, cinsellikten zevk almakta, güvenli cinsellik yaşamakta, evlenmeyi ta da evlenmemeyi seçmekte ve aile planlamasında özgürdür.

v  Her gencin seks, aile planlama araçları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, AIDS ve cinsel haklar konusunda bilgi olma sahibi hakkı vardır.

v  Her genç istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, cinsel istismar konusunda kendisini koruma ve başkası tarafından korunma hakkına sahiptir.

v  Her genç pahalı olmayan, özel hayata saygılı ve kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarına sahiptir.

v  Her genç cinsel eğitim amaçlı olarak düzenlenen program toplantı ve seminerlere katılma ve bu etkinliklerin her düzeyinde yer alma hakkına sahiptir.”

 

Türkiye’de yapılan bir kamuoyu araştırması önemli veriler vermektedir. Cinsel konularda ilk edinilen bilgi ne yazık ki çevre ve arkadaşlar. Özellikle ergen bireylerde cinsellik arkadaş sohbetlerinde öğrenilmekte ve bu oran neredeyse %50lere ulaşmaktadır. Cinsellikle ilgili bir diğer bilgi kaynağı olarak da %11lik değerle medya kanalları kullanılmaktadır. Türk toplumunun %7si ise; uzmanlardan bilgi almaktadır. Yetişkinler %29luk bir oranla kendi cinsel deneyimlerinden bilgi edinirken, ergenlerde bu oran %14. Cinsel eğitim konusunda Türk erkeği deneyim sahibi olarak kendi kendine bilgi edinirken, Türk kadını ise; cinsel eğitim konusunda vahim bir tabloda yer almaktadır. Toplumumuzda cinsel eğitim ayıp görüldüğünden olsa gerek Türk kadını sadece eşiyle olan ilişkisi sonucunda bilgiye sahip olabilmektedir.

 

Oysaki yaş gruplarına göre verilebilecek cinsel eğitimler her yaştan bireyin bilgi sahibi olmasına katkı sağlamakla beraber neyin doğru, neyin yanlış ya da sağlık açısından neyin gerekli olup olmadığını öğrenebilmelerine ışık tutacaktır.

 

Psikolog Feza OKTAY