istanbul Psikolog

Cinsel Tiskinti

Her çeşit cinsel uyarım veren durum veya nesnelerden kaçınma ve cinsellikten iğrenme durumudur. Cinsel birliktelik onlar için tiksindirici, olmaması gereken bir eylemdir. Kişiler cinsellik konularının konuşulmasından bile rahatsız olurlar. Baskıcı toplumlarda geleneksel kültür yapılarında daha fazla görülmektedir. Bu tür toplumlar  cinselliğin ayıp ve günah olarak benimsenmesine neden olmaktadır ve kişiler cinsellikten dolayı suçluluk duygusu , tiksinti geliştirmekte ya da diğer cinsel işlev bozuklukları geliştirmektedirler.