Cinsel Yaşantı

Cinsel Yaşantı

Maalesef toplumumuzda yetiştirilme tarzlarından kaynaklanarak erkek danışanların kadın uzmanlara, kadın danışanların da erkek uzmanlara sorunlarını anlatırken zorluk yaşadıklarını ve hatta bu sebepten seanslara devam etmediklerini görüyoruz.

 

İşte bu ve bunun gibi cinsellik konularında da birçok yanlışlık bulunuyor. Cinsel sağlık bireyin hayatındaki çok boyutlu bir süreçtir. Bireyin bir biyolojik yapısı vardır. Bu biyolojik yapısında cinsiyete dair birtakım özellikleri var, kadın ve erkek olarak hormonları ve onlara bağlı biyolojik özellikleri var. Bunun yanında insanın ruhsal yaşantısı var ve sosyal bir canlı aynı zamanda insan. İnsan cinselliği dediğimizde de diğer canlı türlerinden farklı olarak sadece üreme odaklı değil, duygusal ve sosyal boyut da işin içine girince sağlıklı cinselliği tüm bu açılardan; fiziksel, bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan insanın ihtiyaçlarını karşılayan, insanın iyilik haline katkı sağlayan, kişilik gelişimine olumlu etki eden, iletişim; ilgi, sevgi, yakınlık ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamasını sağlayan cinselliğe sağlıklı cinsellik denmektedir.

Cinsel ilişki sırasında aşamalar vardır. Bu aşamalar sırasında fizyolojik uyarılmalar meydana gelir. Doyum-haz yaşantısı belli bir seviyeye geldikten sonra da bir gevşeme-çözülme süreci yaşanır. Bu fizyolojik bir durumdur. Ama cinsel ilişkide eşler birbirinin duygusal ihtiyaçlarını anlamıyorsa beklentilerinin farkında değilse ve iletişim içinde bunu çözümlemezlerse o zaman kırgınlıklar başlıyor. Bireyler kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra birbirlerine ilgi dağılıyor. Bu durumdan genellikle kadınlar rahatsızlık duyuyor. Bunun sebebi de o fizyolojik süreci bilmemekten kaynaklı olabiliyor. Erkekler duruma daha seks odaklı bakmaktadırlar. Kadınların çoğu bu durumun tam aksı düşüncesindedirler. Yapılabilecek en sağlıklı şey ise; sadece olaya bir cinsellik gözüyle bakmayarak iki bireyin de ortak noktaları bulması gerektiğidir.

 

Cinsellik konusunda genelleme yapmak yanlış bir tutum olacaktır. Her birey biricik olduğundan gösterdiği tepki ve tutumlar da farklı olacaktır. Örneğin;  A ve B çiftinin istek ve duyguları farklıyken; C ve D çiftinin beklentileri bunun zıt yönünde olabilir. Hem bireyler hem de ilişkileri tamamen farklılık gösterebilmektedir. Bu sebepledir ki çiftlerin arasındaki iletişim gerek cinsel yaşamda gerekse hayatın herhangi bir evresinde çok gerekli bir ihtiyaçtır.

 

Psikolog Feza OKTAY