istanbul Psikolog

Çocuk Ve Ergenler De Depresyon

‘’Çocuğumu son zamanlarda sıkça üzgün görüyorum. Sık sık canım sıkılıyor diyor. Aslında çok arkadaşı olan devamlı arkadaşlarıyla oynayan ve oyun oynamayı çok seven bir çocuktu ama son birkaç haftadır arkadaşlarıyla oyun oynamak bile istemiyor. Bir sıkıntısı olduğunda bana anlatmayı severdi ama artık benle de iletişimi azaldı. Çocuğuma ne oldu ?’’

Depresyon Nedir?

Depresyon genel olarak bireyde karamsarlık, güvensizlik ve çökkünlük oluşmasını düşünce ve harekelerinde yavaşlamayı anlatan bir duygu durumudur. Bir depresyon tanısı koyarken en az 2 haftalık zaman içersinde aşağıdaki belirtilerin olması gerekmektedir.

Çocuklarda görülen depresyon belirtileri nelerdir?

 • Bazı çocuklar daha sinirli, hırçın ve kızgın olabilir,
 • Sık sık ve kolayca ağlama görülebilir,
 • Bazı çocuklar da içe kapanma ve sessizleşme görülebilir,
 • Daha önce yaptığı ve çok zevk aldığı etkinliklere karşı isteksizliği olabilir (oyun oynamak, park bahçeye çıkmak, ev ziyaretlerine gitmek gibi)
 • Bedensel şikayetler görülebilir, (karın ağrısı, mide bulantısı, kasık ağrısı gibi)
 • Okula karşı bir isteksizlik ve ders başarısında düşüş gözlenir.

Ergenlerde depresyon belirtileri nelerdir?

 • Depresif genç günün büyük bir kısmında üzgün, mutsuz veya hırçın bir duygulanımdadır.
 • Dikkatini toplamada ve yoğunlaşmada zorluk yaşayabilir,
 • Ergen birey kendini değersiz, işe yaramayan biri olarak görebilir. Kişinin benlik saygısı düşmüştür.
 • Zevk aldığı etkinliklerde ilgi kaybı vardır. Eskiye oranla daha az arkadaşlarıyla birlikte olmaya, sınıf içi etkinliklere daha az katılmaya, spor faaliyetlerinde daha az bulunmaya başlamıştır.
 • Ölüm düşünceleri, planları ve girişimleri görülebilir.

Yetişkin Depresyonu ile Çocuk ve Ergenlerde Görünle Depresyon Arasında Farklılık Var mıdır?

Depresyonun bazı belirtileri tüm yaş gruplarında aynı görülmektedir. Bunlar;

 • Yeme problemleri (iştahtan kesilme veya normalden daha çok yeme isteği),
 • Uyku problemleri (uykusuzluk, uykuya dalamama veya normalden daha çok uyuma)
 • Kolayca ağlama ve değersizlik hissidir.

Bunun dışında çocuklarda erişkinlerden farklı olarak ;

 • Çocuk döneminde görülen depresyon da daha çok davranışsal problemler görülür. Artan sinirlilik, kızgınlık ve bunun sonucunda hırçın davranışlar, okula gitme isteğinde azalma, okul başarısının düşmesi, parmak emme, alt ıslatma gibi davranışsal problemler gözlenir.

Çocuk Ve Ergenler de Görülen Depresyonun Nedenleri Nelerdir?

 • Depresyonun tek ve kesin bir sebebi olmamakla birlikte biyolojik etken önemlidir. Beynimizdeki serotonin maddesi depresyona karşı koruyan bir kalkan gibidir. Serotonin maddesinde oluşan dengesizlik çocuk, ergen veya yetişkin bireylerde depresyon görülme s
 • Diğer bir neden ise genetik faktörlerdir. Özellikle aile fertlerinde depresyon geçmişleri varsa çocuklarda görülme sıklığı da artmaktadır.
 • Diğer bir sebep ise kişinin yaşadığı çevre ve düşünce kalıplarıdır. Düşük sosyoekonomik düzey, yaşadığı çevrede olumsuz olayların sık yaşanması, anne baba çatışması, boşanma, ikinci evlikler, aniden yaşanılan kayıp , önemli bir doğal afet sonucunda maddi manevi yaşanılan sıkıntılar bireylerde depresyona yatkınlığı arttırmaktadır.

Tedavisi Nasıldır?

Çocuk ve ergen bireylerde ilaç alımları daha düşük olduğu için psikoterapi yöntemiyle tedavi sağlanabilir. Öncelikle bireyin olumsuz düşünceleri belirlenmeli, ümitsizlik değersizlik duygularıyla çalışılabilinir Bunlardan sonra bireyin güçlü yanları bulunarak kendine tekrar güven kazanması sağlanabilinir. Bu esnada sosyal çevresinin desteği ve güveni de çok önemlidir.