istanbul Psikolog

Çocuklarda Arkadaş İlişkisinin Önemi

Arkadaşların varlığı, arkadaşlarla geçirilen zamanın kalitesi, onların insana verdiği güven ve sıcaklık şüphesiz ki birçok kişi önemlidir. Tıpkı yetişkinler gibi arkadaşlarla zaman geçirmek, onlarla paylaşımlarda bulunmak, çocuklar içinde önemlidir. Çocuklar aile içerisinde kazandıkları değerleri, oluşturdukları kişilik yapılarını arkadaş ve çevresiyle pekiştirir ve şekillendirir. Çocuklar; paylaşmak, empati yapmak, oyun oynamak, sohbet etmek gibi daha birçok şeyi arkadaşlarıyla yapabilir. Bu paylaşımlarda bulunurken neyi sevip sevmediğini, kimle anlaşıp anlaşamadığını, nelerin doğru veya yanlış olduğunu anlamaya çalışır. Bundan dolayı okul öncesi dönemden itibaren çocukların sosyal, duygusal ve davranışsal açıdan arkadaşlık ilişkileri çok önemlidir.

Bazen çocuklar da kurdukları ilişkilerde problem yaşayabilir. Arkadaşlarıyla tartışabilir, herhangi bir şeyi paylaşamayabilir veya kavga edebilirler. Böyle durumlar çocuklara hayatın güzel yanları olduğu kadar zorlu taraflarının da olabileceği hakkında bir başlangıçtır. Çocukların yaşadıkları problemlerle baş edebilmesi için problem çözme becerilerini kazanmış olması gerekir. Bazı çocuklar yaşadıkları olaylarda problemin ne olduğunu, nasıl çözülmesi gerektiği gibi konularda başarılı olamayabilirler. Böyle durumlarda çocukla ilgilenen kişi; (anne, baba, bakıcı veya öğretmen) çocukla konuşarak hissettiği duyguları anlamalı, düşüncelerini fark etmeli ve çocuğun da fark etmesini sağlamalıdır. Problemli davranışın çözülmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili beyin fırtınası yapılabilir. Eğer çocuklar herhangi bir yaklaşım getiremiyorsa ebeveyn veya bakım veren kişi; doğru davranışları çocuğa anlatabilir.

Örneğin; Ahmet 6 yaşındadır. Anaokulunda her zaman çok sevdiği ve iyi anlaştığı Can ile bir gün oyuncağı paylaşamazlar ve ikisi de aynı oyuncakla oynamak için tutturup tartışmaya başlarlar. Burada ana okul öğretmeni devreye girebilir. Ancak burada çocuklara olan yaklaşımı çok önemlidir. Öncelikle büyüklerin taraf tutmadan iki tarafında ayrı ayrı dinleyerek sorunlarını, düşüncelerini anlamaya çalışmalıdır. Daha sonra iki tarafında ne istediğini anlayarak hatalı olan davranışlar varsa yine taraf tutmadan bu hatalı davranışların oluşturacak sonuçlarını anlatmaya çalışmalıdır. En sonunda onlar için bir çözüm yolu üretmek yerine onların düşünüp bir çözüme karar vermelerine yardımcı olmalıdır. Çocukların olaylar karşısında kendisinin çözüm üretmesi, buna fırsat verilmesi çocuğun kendine olan güvenini arttıracaktır.

ÇOCUKLARIN ARKADAŞ İLİŞKİLERİ KONUSUNDA ANNE BABALARA ÖNERİLER

Yukarıda da belirttiğim gibi olumlu arkadaş ilişkisi çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı saplamaktadır. Çocuklara sadece arkadaş ilişkisi için değil birçok konuda anne babanın ve diğer büyüklerin rol model olması önemlidir. Anne babanın; arkadaş ilişkisinin olması, arkadaşlarla yapılan sosyal faaliyetler, birlikte paylaşılan zamanın kalitesi çocukların gözünden kaçmamaktadır.
Oturulan yer, çevre çocuğun ilişki kurmasında ve kurduğu ilişkilerin kalitesi için oldukça önemlidir. Çevrede kimseye ulaşamamak, riskli akran ilişkileri, çocuğu akran zorbalığına sürükleyecek bir çevrenin olup olmadığına aileler dikkat etmelidir.

Psk. Ceren GÜMÜŞ