istanbul Psikolog

Çocuklarda Psikoterapi Neden Önemlidir?

Uzun yıllar boyunca halk arasında çocukların sorunları olabileceği pek düşünülmemiştir. Genellikle ‘’o daha küçük anlamaz; büyüyünce unutur gibi’’ düşünüp ona göre yaklaşılmıştır. Fakat çocuklar anne karnında, bebeklik döneminde ve ilerleyen çocukluk dönemlerinde tıpkı yetişkinler gibi birçok psikolojik sorunla baş başa kalabilirler. Çocuklar olayları çok boyutlu düşünme ve problem çözme konusunda yetişkinler kadar deneyimli olmadıkları için zaman zaman sorunları artabilir Çocuklarda gördüğümüz problemler ve bu problemlerin nedenleri birbirinden farklı olabilir.

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK PROBLEMLER

 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Tırnak Yeme
 • Yeme Bozukluğu
 • Tv veya internet bağımlılığı
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
 • Çocukluk Çağı Korkular
 • Çocuklarda Okul Korkusu
 • Sınav Kaygısı
 • Otizim
 • Asperger
 • Konuşma Bozuklukları
 • Çocuklarda Fobiler
 • Depresyon veya Diğer Duygudurum Bozuklukları
 • Ders Başarısızlığı
 • Tikler
 • Tuvalet Alışkanlığı
 • Okulda- akranlarıyla- ailesi ile yaşadığı davranış problemleri

ÇOCUKLARDA PSİKOTERAPİNİN AMACI NEDİR?

Terapinin ilk amacı çocuk ve terapist arasında güçlü güven bağı oluşturabilmektir. Ailenin ve çocuğun geliş sebeplerini inceleyip problemleri anlaşılmaya çalışılır. Daha sonra çocukla birlikte yapılan görüşmede çocuğun bedensel ve psikolojik bir problemi olup olmadığı incelenir. Aynı zamanda yaş grubuna uygun gelişimsel özellikleri tamamlamış mı bunla ilgili çalışmalar yapılır. Görülen problemin boyutu ve sebepleri incelenir ve daha sonra tedavisine yönelik çalışmalar yapılır.

Psk. Ceren GÜMÜŞ