istanbul Psikolog

DERS BAŞARISI ARTTIRMAK

Çocuklarının okulda yüksek başarı göstermesi her anne babanın arzusudur. Fakat zaman zaman bazı aileler çocuklarının gösterdiği başarıdan, bulundukları seviyeden memnun olmayıp, daha yüksek bir başarı beklentisi içine girebilmektedir. Halbuki ders başarısı veya başarısızlığı eğitim öğretim yaşamı boyunca her öğrencinin hayatında olmaktadır. Başarı ve başarısızlık kavramları her öğrencinin bireysel özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin; bir öğrenci sınavda ilk 5 arasına girdiği için kendisini başarılı olarak düşünebilir. Ancak aynı sınavda 3. olan kişi 1. olamadığı için kendini başarısız görebilir. Benzer şekilde 90 alan bir öğrenci başkalarına göre başarılıyken 100 almadığı için kendisinin başarısız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden başarı; bir şeyi tam anlamıyla yapmak, kazanmak, lider olmak anlamlarına gelirken başarısızlık; yapamamak, tamamlayamamak, istenen sonuca ulaşamamak anlamına gelebilir.

DERS BAŞARISI VE DERS BAŞARISIZLIĞI NEDİR?

Ders başarısı; dersi dinlediği, anladığı, bilgiyi öğrendiği ve beklenen performansa ulaştığı anlamına gelebilir. Ders başarısızlığı ise; yaş grubuna ve seviyesine uygun olarak öğrenmesini beklediğimiz konularda öğrenme sürecini tamamlayamaması veya bu süreçte eksiklik olması anlamına gelebilir.

BAŞARIYI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK NEDENLER NELERDİR?

 • Dikkat Eksiklikleri Ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Depresyon ve Duygusal Problemleri
 • Korkular
 • Zeka Problemleri
 • Uyku ve Yeme Sorunları olabilir.

BAŞARIYI ETKİLEYEN DİĞER SEBEPLER NELERDİR?

 • Başarısız olduğu düşünülen dersin çocuğun yetenek, ilgi ve becerisine uygun olmaması,
 • İlgi azlığı,
 • Verimli ders çalışama yöntemlerini bilmemek,
 • Ders çalışmaya yönelik motivasyon düşüklüğü,
 • Ders çalışmak için uygun ortamın olmayışı,
 • Olumsuz arkadaş ilişkileri
 • Haksız rekabet,
 • Zamanı iyi değerlendirmek,
 • Öğrencinin kendine güvenmemesi,

ÖĞRENCİLERE DERS BAŞARILARINI ARTTIRMALARI İÇİN ÖNERİLER:

 • Ders başarısı konusunda en önemli noktalardan biri verimli ders çalışmadır. Başarısı düşük olan birçok öğrenciden çok çalışıyorum ama başarısızım cümlelerini sıklıkla duyarız. Bunun sebeplerinden biri verimli ders çalışamamaktır. Dolayısıyla ders başarısı konusunda sorun yaşayan çocuk veya ergen bireylerin nasıl ders çalıştıklarını incelemekte fayda vardır.
 • Diğer önemli nokta ders programıdır. Ders başarısı konusunda sorun yaşayan birçok öğrenci ders çalışmayı erteler. Erteleme sebeplerinden biri ona kaygı yaratan, sıkıntı veren şeyle mücadele etmek istememesidir. Halbuki ertelemek başarısızlığı ve kaygıyı doğurmaktadır. Dolayısıyla her gün düzenli ders tekrarı önemlidir.
 • Öğrencinin başarısızlığı düşünerek oluşturduğu karamsar havayı dağıtmak için başardığı zamanı hayal etmek, başarılı olduğu diğer özelliklerini düşünmesi önemlidir.
 • Dersler konusunda problem yaşayan öğrenciler kendilerini diğer öğrencilerle kıyaslayabilir. Veya bu çocukların aileleri çocuklarını başkalarıyla kıyaslayabilir. Bu kıyaslamalar doğru değildir. Unutulmalıdır ki herkesin algılaması, öğrenmesi ve uygulaması farklıdır. Önemli olan öğrencinin bir sonraki sınavda başarısını önceki sınava göre yükseltebilmesidir.
 • Ders başarısı konusunda önemli olan bir diğer nokta çocuğun arkadaş çevresidir. Okulda kurulan arkadaş ilişkileri kişiyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir.