Dimorfizm ve Zekâ

Dimorfizm ve Zekâ

Dimorfizm; “İnsan türünde erkeklerin kadınlardan daha fazla poligamist (çok eşli) olmaları, erkek bireylerin kadın bireylerden ortalama %15 daha iri olmaları ile açıklanmıyor sadece. Aynı zamanda, türlerde erkekler birçok sperme sahipken dişiler sadece bir tek yumurtaya sahiplerdir ve erkek bireyler çok sayıda sperme sahip oldukları için daha çok dişiyi dölleyip en kaliteli dölü elde etme içgüdüsünde iken dişi bireyler tek bir yumurtaya sahip oldukları için sayıdan çok kalite ile ilgilenirler ve içgüdüleri onlara en kaliteli dölü ortaya çıkaracak en kaliteli erkek bireyi aramalarını söyler.”

 

 • Erkekler daha yüksek uzaysal yeteneklere sahip

 • Olasılıkla avlanma yeteneğine bağlı daha fazla evrimleşmiştir. 

 • Kadınlar, yemek hazırlama, anlama, ilişkileri izleme ötekinin duygusal durumunu anlama

 • Karşısındakinin sosyal statüsünü anlama için daha iyi evrimleşmiştir.

 • Sosyalleşme etkisi: kızlar matematik ya da fen çalışmaktan alıkonulur.

 • Erkekler doğuştan gelen biçimde daha narsistik ve bencil davranma eğilimindedir duyguları anlama, empati yetenekleri daha azdır.

 • Sosyal yapıda bunu destekler erkek ev işleri yapmaktan geri çekilir.  

 

Erkekler daha

 • Büyük beyin,

 • İyi yön bulma, avlanma yeteneği,

 • Fazla agresyon, saldırganlık eğilimi 

 • Büyük trakea (halk dilinde soluk borusu ya da nefes borusu olarak biliniyor.)

 • Büyük bronşlar ve akciğerler ve göğüs kafesi

 • Terleme kapasitesi ve hareket kabiliyeti

 • Metabolik hız (erkeklerde %6-10 daha hızlı)

 • Büyük kas kitlesi

 • Fazla eritrosit

 

Kadınlar daha fazla

• Gri madde

• Sözel zekâ, duygusal anlama kapasitesi

• Daha az şiddet ve agresyon eğilimi

• Daha geniş kalça kemiği

• Cilt altı yağ dokusu

• Beyaz küre, daha fazla antikor ve hızlı ve daha iyi bağışıklama sistemine sahiptir. 

 

Görsel uyaranlar 

• Erkekler görsel uyaranlardan kadınlara göre çok daha fazla etkilenmektedir. 

• İncelemelerde kadınlar uyarıcı bulduklarını belirtseler bile amigdala (badem şeklindeki beyin bölümü) ve hipotalamusta (önbeyin bölgesi) izlenen etkinleşme erkeklerde çok daha fazladır. 

Erkeklerin cinsel uyarılmaları cinsel yönelimleriyle daha çok ilişkilidir. Eşcinsel erkekler erkek görüntüleri ile uyarılırken Heteroseksüel erkekler kadın imajları ile uyarılmaktadır.   Kadınlarda ise uyarılma eğilimi daha azdır.

 

• Kadının cinsel uyarılışı cinsel oryantasyonuna yönelik olarak gelişmez.

• Bu bulgu da kadın ve erkeğin beyinlerini farklı geliştiğini düşündürmektedir. 

• Bailey’e (Northwestern üniversitesi profesörü, psikolog) göre kadın ve erkekte görülen farklı cinsel davranışlar gerçekte vardır.

• Temelde beyindeki cinsiyet farklarına bağlıdır.

• Bu farklılaşma intrauterin dönemde (bebeğin anne karnında geçirdiği döneme) testosteron hormonuna maruz kalma ile ilgili olabilir. 

 

*Nature Neuroscience 7, 325 - 326 (2004), Science Daily, ‘Northwestern study’ kaynaklarından yararlanılmıştır.

 

 

Psikolog Feza OKTAY