istanbul Psikolog

Dövme

Dövme vücut derisi üzerine iğne gibi sivri uçlu bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler koyulmak yoluyla yapılan resim, yazı ya da semboldür. Çok eski zamanlardan beri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu amaçlar arasında korkularını dile getirmek, arzularını ve isteklerini bildirmek, sosyal durum ve statülerini belirtmek sayılabilir. Ayrıca güzel görünmeye, şans açıklığına, bolluk bereket içinde bulunmaya, çocuk sahibi olmaya, hastalık ve nazardan korunmaya, dinsel inançlara, uğur ve tılsım olmasına yönelik çeşitli semboller ya da resimler yıllardır pek çok kültürde bedenlerde dövme olarak kullanılmaktadır. Seçilen resimler, sayılar ya da semboller kullanan insanlar için bir anlam ifade etmektedir.

Günümüzde bazı toplumlarda dövme yaptırmak genellikle eğlence ve süs olarak algılanmaktayken, bazı toplumlarda ise dövmeli insanlar isyankâr bir kişiliğe sahip olarak algılamaktadır.

Kendilik kimliği bizi diğer insanlardan ayıran yanımızdır, bu bağlamda baktığımızda uzmanlar bedendeki simgeler, resimler ya da yazıların kişilerin kendilik kimliğinin dışa vurumu olabileceğini söylüyorlar.

Teknolojinin gelişimi dövme sanatında da kendini göstermiş, artık vücutları 3 boyutlu dövmeler süslemeye başlamış. Günümüzde dövme kendini ifade etme, süslenme, dikkat çekme veya bir topluluğa ait olduğunu belirtmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca vücutta taşınan sembolle diğer insanlara mesaj verme amacını da taşımaktadır.

Toplumda dövmesi olanlar genellikle aykırı, kurallara uymayan kişiler olarak algılanmakta ve dışlanmaktadır.

Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda dövme taşıyan bireylerin saldırgan, isyankâr bir yapıya sahip olduklarına dair bir rapor yayınlanmıştır. Benzer şekilde başka bir çalışmada da bu kişileri isyankâr, öfkeli, sinirli bireyler olduğu, tepkilerini ve hayal kırıklıklarını vücutlarına yaptırdıkları dövmelerle gösterdiklerinden söz edilmektedir. Henüz kesin sonuçlara varabileceğimiz yeterli sayıda çalışma yok ama özellikle yurt dışındaki suçluların çoğunun bedeninin dövmeli hatta dövmelerle kaplı olması düşündürücü.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM