istanbul Psikolog

ERGENLİK DÖNEMİ

Ergenlik Dönemi çocukluk ile yetişkinlik arasında tanımlanan uzunca bir dönemdir. Ergenlik bireyin büyümesi ve olgunlaşma sürecidir. Ergenlik dönemi 11-12 ile 17-18 yaşları arasını kapsamaktadır.  Bu süre bazı genç bireylerde uzayabilir. Gençler ne yetişkin nede çocuk olarak kabul edildikleri bu geçiş dönemine uyum sağlamaya çalışırlar. Ergen birey hızlı bir gelişim sürecine girdiği için bu dönem bazıları için çok çalkantılı olabilir.

ERGENLİK DÖNEMİNDE FİZİKSEL GELİŞİM

Erkeklerde:

 • Sesin çatallaşmaya başlaması ve kalınlaşması
 • Deride yağlanma, sivilce olması
 • Vücutta kas dokusunun artması
 • Sakal veya bıyığın çıkması,
 • Vücutta kıllanma,
 • Cinsel organlarda büyüme,
 • İlk ejakulasyon görülür.

Kızlarda ise;

 • Göğüslerde büyüme,
 • Vücutta kıllanma,
 • Boy artışı ve kalçaların gelişimi
 • Adet başlangıcı görülmektedir.

Hızlı beden değişimi ergen bireylerde bazen şaşkınlığa bazen de kendinden hoşnut olmaya neden olabilir. Hızlı beden değişimi genç bireyin kendisiyle aşırı meşgul olmasına sebep olabilir.

Ergenlik Dönemiyle İlgili Genel Özellikler:

 • Ergenlik dönemi duygusal gelgitlerin olduğu bir dönemdir. Duyguları hızla değişebilir. Kişiye veya olaya karşı hissettikleri gün içinde bile farklılık gösterebilir. Aynı zamanda yaşadığı duyguları fazlasıyla yoğun yaşarlar. Acıyı da sevgiyi de uçlarda yaşayabilirler.
 • Ergenlik dönemin de bireylerde ben merkezli düşünce yapısı hakimdir. Ergen birey sürekli olarak çevresindeki insanlar tarafından izlendiğini düşünür. Bu yüzden bir tel saçı, yüzündeki tek bir sivilce bile dünyasını başına yıkabilir. Ergen birey uzun süre ayna karşısında bir kutu jöleyi veya spreyi boca etmek sıkça görülen davranışlardan birkaçıdır. Arkadaşları arasında bir yıldız olduğunu düşünür. Kendi düşüncelerinin önemli olduğuna ve herkesin de bu düşünceleri beğendiğine inanabilir.
 • Genç bireyler bu dönemde kendini, ailesini, yaşadığı çevreyi, dünyayı sorgulayabilir. Ben kimim, ne istiyorum, neden yaşıyorum, ileri de kim olacağım gibi soruları sıklıkla sorgularlar.
 • Ergen bireyler  bu dönemde kimsenin onu anlamadığını düşünür.  Ergen bireylere göre onların neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ne ailesi nede öğretmenleri anlamaktadır. Hatta bazen arkadaşlarının bile kendisini anlamadığına inanır. Duyguları ve düşünceleri tektir. Şimdiye kadar kimse onun gibi sevmemiş veya ayrılmamıştır.
 • Ergenlik döneminde aile ilişkilerinde sıkıntılar olabilir. Ergen birey ailenin daha önce koyduğu kuralları eleştirmeye ve uygulamamaya başlayabilir. Ailenin onu anlamadığını, sürekli soru sorduğunu, yargıladığını, kendisini beğenmediğini düşünebilir.
 • Ergen bireyler de bağımsız olma ve sorumluluk almama konuları okul ve ev içerisinde tartışmalara sebep olabilir. Aileler gencin bu davranışlarını anlayamaz ve tepki gösterirler. Çocuklarının kontrolden çıkmaması için daha fazla kural koymak isteyebilirler. Bu durumlar da aile içinde çatışmaya sebep olabilir.
 • Ergenlikte gençler vakitlerinin önemli bir kısmını akranları ile geçirirken, bilhassa ergenliğin başlangıcında popüler olma arzusu belirginleşir. Akranları tarafından kabul edilme, zamanı birlikte paylaşma, istenme ve aranma düşünceleri görülmektedir.