Eşcinsellik doğuştan mıdır?

Eşcinsellik doğuştan mıdır?

Fetus (ana rahmindeki bebek) beyni zamanında yeterince erkeklik hormonu almazsa:  Cinsel kimlik bozukluğu oluşabilir. Bebek erkek doğar, ancak beyni kısmen kız beynidir, puberteyle (hızlı büyüme)  birlikte eşcinsel eğilimler ortaya çıkar. Erkek genitallere (cinsel organ)  sahip, ancak kız beyniyle doğar, cinsel kimlik bozukluğu (cinsiyet değiştirme sonrası transseksüel) olur. Eşcinsellikte ise ait olduğu cinsiyet kimliğinde sorun yaşamazken arzu, kendi hemcinsine yöneltilmiştir. Bu gerçek patolojinin daha geç bir evrede oluştuğuna bir kanıt olabilir.

 

Eşcinsel eylem sadece insanlara mı özgüdür?

Örneğin koçlar içinde, koyunlara ilgi duymayan, hatta diğer koçlara ilgi duyan %10’luk bir koç grubu vardır. Cinsel eş tercihi dışındaki davranışları koyunlarınkine değil, koçlarınkine benzer.  Hayvanlarda perinatal (22 haftalık gebelik için kullanılan terim) dönemde gonadal (hayvanlarda üreme hücreleri olan gametleri oluşturan organlardır.) hormonlarda değişiklikler yapılırsa, erişkinlikte tercih edilen cinsel eş ve genel olarak üreme davranışının değiştiği gösterilmiştir. 

 

Eşcinsellik geni var mı?

• Eşcinsellik için hazırlayıcı bir gen kesin olarak tanımlanamamıştır, ancak genetik denetimin rolü olabileceğine dair kanıtlar belirmiştir:

• Erkek eşcinselliği kalıtımı anne yolu ile yani x kromozomuna bağlı olabileceğine dair kanıtlar vardır. 

• Diğer ikizinde eşcinsel olma olasılığı yüksektir. 

• Eşcinsellerin üreme olasılığı düşüktür? Genetik olarak eşcinsellik özelliklerini aktarmaları da zordur, her kuşakta yeniden öğrenme ile oluşan etkinin ve çevresel etkenlerin gücünü göstermektedir. Anne tarafından taşınabilen bir genin etkisini güçlendirmektedir. 

• Daha geç yaşta eşcinselliğe başlayan olgular ve biseksüel (hem erkek hem dişi olabilen) eğilim gösterenler üremeyi başarabilir.

19. yüzyıldan beri eşcinsellik ile ilgili pek çok teori ortaya atılmıştır. Erkek eşcinselliği; eksik baba figürü ve baskın anne modelinin bir sonucu olduğu, lezbiyen ise; penis yoksunluğundan gelen öfkeyi yenememekten kaynaklandığı, bu hadım edilmişlik duygusunun öcünü almak için hemcinsine cinsel obje olarak davrandığı gibi.

Psikolog Feza OKTAY