Etkili Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı ?

Etkili Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı ?

İletişim denildiği zaman aklımıza gelen şey;  kişiler arasındaki anlama, algılama ve değerlendirme süreci olmaktadır. Bireyi anlamanın en etkin yolu onu doğru dinlemekten ve algılamaktan geçmektedir. Karşımızdaki kişinin bir de çocuk olduğunu düşünürsek bu iletişimi kurmak bazen daha fazla enerji gerektirebilir. Çünkü bir çocuğun yetişkin bir kimseye göre dikkati süresi, algılama şekli ve olaylara bakış açısı bambaşka olacaktır. Bu sebeple ailedeki bireylerin birbirlerinin bu farklılıklarına göre hareket etmeleri en doğru iletişim şeklinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Peki etkili iletişimin nasıl olması gerekir?
1.İletişimi Uygun Bir Şekilde Başlatmak: Zamanı doğru seçebilmek ve kelimelerin uygunluğu önemli faktörlerdir. Yemek, uyku gibi temel ihtiyaçların karşılanmış olduğu ve çocuğun kendini güvende hissedeceği bir zaman diliminde kurulan iletişim daha etkili olacaktır. 
2.Etkin Dinleme: Anlamak için dinlersek karşımızdaki kişinin duygularını, ne istediğini veya neye karşı tepki verdiğini daha iyi biliriz. Etkili iletişim için iyi dinlemek oldukça önem arz etmektedir.
3.Kendini İfade Etme Becerisi: Etkili iletişimin bir diğer vazgeçilmezi kendimizi ifade edebilmektir. Kendi duygu,düşünce ve ihtiyaçlarımızı ifade ederken suçlayıcı bir dil yerine ‘Ben’ dilinin kullanılması etkili olacaktır.
4.Ben Dili ve Sen Dili: İletişimi olumsuz etkileyen sen dili kişiliğe yöneliktir. Bu dilde kurulan iletişim karşı tarafa rahatsızlık verir. Örneğin; “Sürekli oyun oynuyorsun, biraz ders çalış.” Fakat ben dilinde kurulan iletişim davranışa yöneliktir ve suçlayıcı bir yönü yoktur Örneğin; “ Çok fazla oyun oynadığında derslerine zaman ayıramıyorsun, önce derslerine çalışıp daha sonra oyun oynayabilirsin”.
Etkili aile içi iletişimine çocuklar açısından bakacak olursak birçok faydasını sayabiliriz. Öncelikle dinlenildiğini anlayan çocuklar kendilerinin önemli olduğunu hissederler. Kendisinin aile içerisinde kabul görmüş ve anlaşılmış olduğu duygusunu yaşar. Aidiyat hislerinin gelişmesini sağlar. Ebeveyn çocuk arasında kurulan sıcak ilişki, çocuğun ihtiyaç duyduğunda ailesinden her türlü desteği alabileceği fikrini oluşturur. Bu fikir çocuğun kaygılarıyla daha iyi bir şekilde baş etmesini sağlar. Anne ve babanın işbirliğine dayalı bir iletişim sergilemesinin çocuğun olumlu davranışlar kazanmasında önemli bir rolü olacaktır. Kurulan bu tür bir iletişime tanıklık etmek çocuk açısından olumlu bir model örneği oluşturacaktır.
Anneler ve babalar yönünden ise iletişimin etkililiği, aile içerisinde huzurlu ve güvene dayalı bir ortamın oluşmasını sağlayacaktır. Sevgi ve saygı ortamının oluşmasında büyük katkısı olacaktır.
Uzm. Psikolog Hande DURUKAN