istanbul Psikolog

Evlat Edinme

Aile dendiği zaman anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluk anlaşılır. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan evli çiftler evlat edinmeye karar vermektedir. Uzun işlemlerin ardından, aileye katılan çocuk, aileyi bütünlemekte,  ebeveynin çocuk sevgisini yaşamasını sağlamakla birlikte pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin; evlat edinen anne babalar çocuğa bilgisizlikleri nedeniyle acemice, telaşlı tutarsız, kaba, cezalandırıcı davranışlar sergileyebilir, tahammülsüz olabilirler. Yine evlat edinilen çocuğun yaşı da ebeveyn tutumunda etkili olmaktadır. Çocuk belli bir yaşa geldikten sonra evlat edinilirse, çocuğun daha önceki yaşantısından kaynaklanan davranış sorunlarıyla uğraşmaya, baş etmeye çalışan ebeveyn ile çocuk arasında istene ilişki kurulamayabilir hatta direnç oluşabilir.

     Çocuk açısından da kaç yaşında olursa olsun yeni ailesine alışma döneminde olgunlaşma neredeyse her çocuk zorlanabilir, benimsemeyebilir, hatta direnç gösterebilir. Hem çocuk gittiği aileyi benimsemekte zorluk çekebilir, hatta direnç gösterebilir, hem de yeni ebeveyn çocuğu benimsemekte zorlanabilir, bu konuda anne ve babanın yaklaşımları farklılık gösterebilir. Anne baba arasında tartışmalar ve suçlamalar ortaya çıkabilir.

      Çocuklarını evlatlık veren aileler için de sonradan ortaya çıkan pişmanlıklar, çocuklarının geleceğine ilişkin endişeler, toplumsal baskılar gibi zorlu bir süreç söz konusudur.

     En çok merak edilen konu da evlatlık olduğunun söylenme konusudur.

     Aile danışmanlığı evlatlık alma, verme aşamasında ve sonraki süreçte yaşanabilecek olası sorunlara çözüm üretme konusunda etkili olmaktadır