istanbul Psikolog

Farklı Kültürel Değerler Arasında Yetişen Çocuklar

       Anne babaların çocuk yetiştirme biçimleri çocuğun fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini etkilemektedir. Çocuk yetiştirmeyi etkileyen etkenlere baktığımızda; anne babanın kültürel yapısı, karakteristik özellikleri, ekonomik durumu, eğitim durumu, ailenin yaşamış olduğu yer gibi durumlar çocuk yetiştirmeyi etkileyen unsurlardır. Genellikle anne ve babalar kendi büyüme, yetişme tarzını ve zaman içerisinde öğrendiklerini çocuklarının eğitiminde uygulamaya çalışırlar.

Kültürel farklılıklarla büyümüş çocukların konusunu iki ana başlığa ayırarak anlatmak daha doğrudur. Birincisi aynı ülke içinde yaşayan ama farklı kültürel değerlere sahip kişilerin evlilikleri sonucu dünyaya gelen çocuklar, diğeri ise farklı ülkelerde yaşayıp farklı kültürel değerlere sahip bireylerin evliliği sonucunda dünyaya gelmiş çocuklar.

Kültürel farklılıklar sadece farklı ülkelerde yaşayan kişiler arasında görülmemektedir. Aynı ülke içerisinde yaşan kişiler arasında da kültürel değer anlamında farklılıklar görülebilir. Bu farklılıklar bazen yemek, bazen giyim, bazen düşünce, bazen duygular şeklinde dışarıdan görülebilir. İki farklı kültür içinde yetişmiş kadın ve erkeğin zaman içerisinde çocuk eğitimi konusunda ortak bir noktayı bulmaları önemlidir. Ancak bu durumun tersi de tabi ki mümkündür. Farklı kültür ve yaşam biçimlerinden gelip aynı evde yaşıyor olmak ve bir çocuğa sahip olmak bazen zorlukları da beraberinde getirebilir. Bu konuda her iki tarafında hoşgörülü olmasında fayda vardır.

Madalyonun diğer bir yüzü ise farklı ülkelerden kişilerin evlenip çocuk sahibi olmasıdır. Bu durumla ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda farklı kültürlerden gelip bir arada olan çiftlerin çocuklarının kazandıkları avantajlardan biri dil konusudur. Bu ailede yetişen çocuklar küçük yaştan itibaren farklı dilleri öğrenme imkânlarına sahip olabilirler.

Farklı ülkelerde yaşayan ve evlenen kişilerin çocuklarında iki farklı kültüre dair değerleri yaşayabildikleri görülmektedir. Örneğin; bir yandan kurban bayramını kutlarken diğer yandan paskalya bayramını da kutlayabilirler.

Yine yapılan araştırmalara göre farklı ülkelerde yaşayıp evlenen kişilerin çocuklarının yurtdışında zaman geçirmesi, iki ülkeye ait pasaportlarının olması, akrabalarının yanına gidip gelmesi ve böylece farklı ülkeleri küçük yaştan itibaren keşfetmesi bu durumun olumlu yanlarından biridir.

Yapılan araştırmalara göre farklı ülkelerden bir araya gelip evlilik yapmış çiftlerin çocuk yetiştirmesi sırasında yaşadıkları problemlerden biri din konusudur. Özellikle iki tarafında değerleri ve düşünceleri konusunda katı olması bu problemleri bir kriz haline getirebilir. Örneğin; çocuğun vaftiz edilip edilmemesi veya çocuğun sünnet olup olmaması gibi konular zaman zaman aile içinde problem olabilmektedir. Diğer bir nokta ise çocuğa isim koyma aşamasıdır.

Farklı kültürel yapılara sahip olup evlilik yapmış çiftlere öneri olarak; evliliklerinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için, karşılıklı olarak, eşinizin kültürel değerleriyle ilgili bilgi edinmeniz önemlidir. Diğer önemli olan bir nokta ise karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde ‘’benim dediğim olacak’’ şeklinde düşünmeden hangisinin uzun vadede daha faydalı olacağını düşünüp çocuklar için ona uygun kararlar almak daha doğrudur.

Psikolog Ceren GÜMÜŞ