istanbul Psikolog

İletişim

TDK sözlüğünde kelime anlamı olarak “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme” “Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon” olarak açıklanmaktadır.

İletişimi bir düşüncenin, bir duygunun mimiklerle, el, kol ve baş hareketleri, konuşma ya da yazı yoluyla bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olarak da açıklayabiliriz. Amaç karşımızdaki kişi ya da kişilere mesaj verip mesaj almaktır.

Aslında iletişim konuşmak ve dinlemekten çok daha fazlasıdır ve üç temel yapıdan oluşur.

Konuşulan kelimeler
Kullanılan ses tonu, ses gücü ve temposu
Beden dili, mimikler ve yüz ifadeleri
Bu yapıda kelimelerin gücü %7 iken, ses tonumuzun gücü % 38, beden dilimizin gücü ise % 55 tir.  Bu durumda iletişim kurarken önemli olan kullanılan sözcüklerden çok ses tonumuz, tempomuz ve beden dilimizdir.

İletişimin anlamı karşımızdaki kişiden aldığımız tepkide yatar. Bir kişi diğerine bilgi aktarmak ya da almak amacıyla iletişime geçer. Genellikle de söylemek istediğini söylediği zaman sorumluluğunun bittiğini düşünür. Halbuki iletişimde önemli olan konulardan biri de karşımızdaki tarafından anlaşılıp anlaşılmadığımızdır. Çünkü bazı durumlarda karşı taraf çok farklı bir tepki verebilir. Böylesi durumlarda iyi iletişim kurmayı bilen biri mesajının tam olarak anlaşılmasını sağlayana kadar duruşunu, iletişim özelliklerini değiştirir,kendisini karşısındaki kişinin vücut duruşuna, yüz ifadelerine dikkat ederek ayarlar ve esneklik gösterir, uyum sağlamaya çalışır.

İletişimde oluşan en önemli sorunlardan biri, bir kişinin diğerinin düşüncelerini, hislerini okumasıdır ve nadiren tahminleri gerçekle örtüşür. Zihin okumak; kişinin sergilediği davranışa bir anlam yüklemek ya da iç dünyasında olan bitenleri yorumlamak demektir.  Zihin okuyan birey tahminlerinin doğru olduğundan hareketle yorum yapar. Örneğin: “Bana baktı, demek ki beni beğendi.”  “Keyifsiz görünüyor, akşam iyi uyuyamadı herhalde.”  “Kötü görünüyor yine eşiyle kavga etmiş.”

İyi iletişim kurabilen biri tahmin etmeden, yorum yapmadan önce karşısındakine “ne hissettiğini, ne demek istediğini” sorar. Geribildirimde bulunur.

Geribildirim karşımızdakini anladığımızı belirtmek için kullanılır. Karşılıklı konuşma sırasında, “hııhıı,” ya da “anlıyorum” diyebiliriz. Yine karşımızdakinin kullandığı kelimelerden birini tekrar etmek geribildirim için yeterlidir. Örneğin: Çocuğumuz bize okulda yaşadığı üzücü bir olayı anlatmaya başladı diyelim. “Biliyor musun bugün okulda Ayşe bana ........ dedi.” Biz: sadece “Okulda”  veya  “Ayşe” diyerek ona “seni anlıyorum” şeklinde geri bildirim vermiş oluruz.  Bu yöntemi deneyin.

Elbette iletişim özellikleri, yöntemleri ile ilgili olarak daha söylenecek çok şey vardır ama sonuç olarak;  İnsanlarla olan ilişkilerde, evlilik ve iş hayatında iyi bir iletişimci olmak önemlidir. Bu alanlarda yaşanan sorunların çoğu iletişim hataları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı iletişim kurabilmek öğrenilebilir.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM