Kadın ve Erkeklerin Eş Arama Stratejileri

Kadın ve Erkeklerin Eş Arama Stratejileri

Kadın çocuğu dokuz ay karnında taşıyacak, daha sonra da en azından 10 yıl daha çocuğun bakımını üstlenecektir.  Kadınlar erkekleri seçerken çok daha dikkatli davranırlar ve kararlı, güvenilir, güçlü ve düşmanlarla baş edebilecek erkekleri tercih ederler. Genellikle uzun dönemli bir eş ararlar.

Aşk ve evlilik:

Aşkın genel olarak insanlara özgü olduğu varsayılsa da aşka benzer bağlanma davranışının diğer memelilerde de bulunduğu bilinmektedir.  Aşkın bir psikolojik ve sosyal bağlanma olarak görüldüğünde işlevi; üremeyi kolaylaştırmak,  güvenlik duygusu sağlamak, kaygıyı azaltmaktır. 

 İnsanlar, paleolitik dönemden (yontma taş devri) beri tek eşli olduğuna inanılmaktadır.  Çok eşlilik erkeğin daha çok besin bulması ve avlanmasını gerektirir. Eşleri için savaşmasını gerektirir.  Ancak hayvanlar içinde de tek eşli olanlar vardır (kartallar, tilkiler, bazı kuş türleri). 

Cinsel olarak cazibeli ve gösterişli: Evrimsel olarak avantaj dişilerin ilgisini çekme ve daha çok döllenme Dezavantaj: yırtıcılar tarafından kolayca fark edilme ya da onları korkutma.

 

 

Cinsel istek erkeklerde daha fazla mıdır? 

Cinsel arzu her iki cinsiyette de dopamin tarafından kontrol edilir.  Buna rağmen kadınların erkeklerden daha az cinsel isteğe sahip oldukları bilinir.  “Kadınlar için esas olan özel olmak ve bağlılıktır”…  Dopaminerjik ilaçlar her iki cinste de cinsel isteği artırır, ancak erkeklerde dopaminerjik sistemin cinsel isteği artırıcı etkisi daha belirgindir.  İlerleyen yaş her iki cinste de cinsel istek bozukluğu, orgazm bozukluğu ve uyarılma bozuklukları görülmesini artırır.  Serotonin Geri alım engelleyici ilaçlar her iki cinsiyette de orgazmı zorlaştırır. 

Testosteron, nörobiyolojik olarak erkeklerde cinsel istek yolunu ve agresyon yolunu kadınlara göre daha çok uyarır. 

 

Aşırı cinsel istek ve sapkınlıklar:  Hiperseksüalite erkeklerde kadınlardan 5 kat,  Parafililer- cinsel sapkınlıklar ise erkeklerde 20 kat daha fazla görülmektedir.  Şiddet davranışı içeren cinsel saldırılar yine erkeklerde çok daha fazladır.  Azalmış cinsel istek bozukluğu kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülmektedir. (%33’e %16 oranlarında) 

 

Neden cinsel istek erkekte fazladır: 

 

Erkeğin biyolojik içgüdüsü daha çok sayıda cinsel eyleme girme olabilir Kadının biyolojik içgüdüsü ise çocuk yetiştirmektir Bunun için de yeterli süre kendisine bağlı kalıp etrafta bulunacak, onlara yiyecek getirip koruyacak bir ideal erkek eş bulmak olabilir.

 

Cinsel yönelim nasıl belirlenir

 

• Üreme davranışındaki cinsel farklılıklar erken gelişim dönemindeki kritik bir dönemde seks steroidlerinin organize edici etkilerinden kaynaklanır. 

• Erkek tipi beynin ve erkek tipi cinsel yönelimin gelişmesi için, fetal (cenin) yaşamda beynin yeterli düzeyde testosteronla karşılaşması gerekir. 

• Yani cinsel kimlik, embriyonik hayatta gelişen beyin ile cinsiyet hormonları arasındaki etkileşimin sonucunda şekillenmektedir. 

• Beynin erkekleşmesinin sonucunda erişkin erkek, cinsel obje olarak kadınları tercih eder.

• Erişkin yaşamdaki cinsiyet hormonlarının düzeyinin ise cinsel yönelim üzerinde artık hemen hiçbir etkisi yoktur. 

 

Psikolog Feza OKTAY