Matematik Güçlüğü (Diskalkuli) Nedir?

Matematik Güçlüğü (Diskalkuli) Nedir?

*Matematik terimlerini, kavramları anlayamama
*Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparken işlem sırasını takip etmede zorluk yaşama
*Toplama ve çıkarma işlemini karıştırma (toplama yaparken geriye sayma, çıkarma yaparken ileriye sayma)
*Dört işlemin mantığını kavramada zorluk yaşama
*Toplama, çıkarma ve çarpma işaretlerini karıştırma, ayırt etmede zorluk yaşama
*Sayıları tanıyamama, sayıları karıştırma (6-9,3-8,4-7 gibi)
*Gerekli sembolleri kullanma
*Eldeli sayıları toplamayı unutma
*Onluk bozarak çıkarırken yandaki sayıdan aldığı onluğu unutma
 *Çarpım tablosunu öğrenmede sınıfın geneline oranla büyük ölçüde geri  kalma
*Problem çözümünde izlenecek işleme karar verememe
*Problem çözerken işlem adımlarını atlama, karıştırma 
*Problem çözerken hemen ilk adımın cevap olduğunu düşünme, geri kalan işlemleri yapmadan soruyu cevaplama biçiminde kendisini gösterir.
Özel Öğrenme Güçlüğünün (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri Nelerdir.
0-6 Yaş Aralığındaki Belirtileri:
*Konuşmada gecikme
* Kelimeleri yanlış söyleme 
*Kelimeleri bulmakta güçlük ( örneğin; tencere demek istediğinde “yemek pişirilen şey” diyebilir)
*İlgilenmediği aktivitelere karşı ilgisiz olma
*Sayı sayarken sırasını karıştırma
*Renk kavramını öğrenmekte zorluk
*Renkleri karıştırma
*Kendinin ya da başkasının sağını solunu karıştırma
 *Kavramlardaki zıtlıkları öğrenmede sorun yaşama
*Benzerlikleri kolay fark edememe
*Ellerden birinin baskınlaşmaması(sağlık-solaklığın olmaması) 
*İnce motor becerilerde (el ve parmak kasları becerileri) yaşıtlarından zayıf olma
*Yönergelere(bak, gel, al.. gibi) dikkat edememe
*Sözcüklerin harflerini değiştirmek ( portakala porkatal, makasa kamas gibi)
*Oyunlardan çabuk sıkılmak
*Kafiye bulmakta zorlanma (şeker-teker gibi)
*Sanki aynadan yansırmış gibi şekilleri, harfleri ve sayıları ters çizme
*Boyama yerine karalama yapma
 *Şekilleri basit şekilleri kopyalayamama(daire kare üçgen),
*Taşırmadan boyama yapamama
* Bisiklete binme gibi ardışık motor faaliyetleri yapamama
* Çabuk sıkılıp, yarım bırakma
*Genelde ayakkabı, tişört, eldiven gibi giysileri ters giyme 
İlkokul Dönemindeki Belirtileri:
*Zekânın normal ya da normalüstü olması
*Okul başarısında gösterdiği performansın beklenenden düşük olması
*Okuma gerektirmeyen derslerde çok daha başarılıyken okuma gerektiren derslerde daha az başarı göstermesi
*Olması gerekenden daha yavaş okuma
*Heceleyerek okuma
*Harfleri yazarken ve okurken karıştırabilme (ou-oö-uü-öü-pb-bd-sş gibi)
* Bazı heceleri ters okuma (el-le, eli-ile.. gibi)
*Yazarken kelimeleri ters yazma
*Okurken ve yazarken harf, hece atlama
* Kelimenin sonlarını uydurarak yuvarlayarak okuma
* Okurken noktalama işaretlerinde duraklamama
*Özellikle okumaya karşı isteksizlik
* Başkasının okuduğundan daha iyi anlama
*Okuma-yazmayla ilgili ödevlerinden kaçınma
*Yazarken noktalama işaretlerini atlama
*Yavaş yazma
*Okunmakta zorlanacak şekilde bozuk bir yazı ile yazma
*Tahtada yazılanları defterine geçirmekte zorlanma
*Ödevlerini eksik alma
* Ödev yapmakta isteksizlik
* Ödev yaparken sık yardım isteme
*Sık sık dört işlem hatası yapma; -,+,x işaretlerini karıştırıp çıkarma yerine toplama, toplama yerine çarpma yapma
*Sayıları tersten okuma (41-14...gibi)
 
*Çarpım tablosunu öğrenmekte büyük ölçüde zorlanma, 
*Bölme işlemine ters yönden başlama
*Kendine göre kısa metotlara başvurma
* Kafadan işlem yapmaya çalışma
* Toplama işlemine ters taraftan başlama
*Eldeleri unutma
* Günleri, ayları sırasıyla saymakta zorlanma
* Alfabeyi sayarken sırasını karıştırma
* Olay ya da öyküleri sıralamakta güçlük çekme
* Yolunu bulmakta zorlanma
* Jest ve mimikleri anlayıp yorumlamakta zorluk
*Yanlış yapmaktan korkma
*Mesafe tahminin yapamama, karıştırma
* Yıl, ay, gün gibi kavramları karıştırma (hangi gün, yıl, ay, mevsimde olduğumuzu bilmeme)
Psikolog Feza OKTAY