istanbul Psikolog

Megalomani(Büyüklük Hezeyanı) Yaşayanlar

Megalomani kişinin kendisinde bulunmayan ve gerçekle uyuşmayan üstün özellikleri kendisinde olduğunu zannetmesidir. Bu büyüklük hezeyanları kişinin hayatı ve yetenekleri konusundaki mantıksız inançlarıdır. Megalomani kendini önemseme duygusunun gerçeğe dayandırılması, abartılı bir şekilde şekil alması ve aşırı bir özgüvene dönüşmesi değildir. Megalomanlar hiçbir şekilde gerçekle ilgisi olmayan üstün yetenekler taşıdıklarına inanırlar.

Kendilerinin üstün yeteneklerinden dolayı diğer insanlardan ayrı ve özel olduklarını düşünürler. Bu kendi başına bir hastalık değilse de önemli bir psikolojik sorundur. Bu sorun insan psikolojisinin en karmaşık durumlarından biridir. Bu kişiler narsistik kişilik yapısını taşımaktadırlar. Büyüklüğü bir takıntı haline getirmişlerdir ve büyüklük hezeyanı içerisindedirler. Aşırı bencildirler, dünyada her şeyin kendileri için yaratıldığını düşünürler. kendilerinden başkasıyla ilgilenmezler. Aşırı şekilde üstünlük hezeyanları vardır. Mesela cebinde hiç parası olmadığı halde, dünyanın en zengin insanı gibi davranırlar. Görüştüğü kişilere çok yüksek miktarlarda çek yazarlar.

Megaloman kişilerin gösterdiği tavır ve davranışlar yüzünden çevrelerinde pek dostu, arkadaşı yoktur. Başkalarının içinde bulunduğu duyguları anlayamazlar ve zaten ilgilenmezler. Her alanda iş yapabilirler ve genellikle işlerinde her zaman başarılı olurlar. Bu kişiler de kibir de görülebilir ve kurallara uymayabilirler. Kendilerinde olan büyüklük hezeyanlarının başkaları tarafından desteklenmesini isterler yani çevrelerinden sürekli destek, övgü ve ilgi beklerler. Çevresindeki insanlar tarafından sürekli sevilmeyi beklerler.

Megalomani üç şekilde ortaya çıkmaktadır; ilk olarak sinirli, geveze, huzursuz gibi belirtilerin eşlik ettiği büyüklük hezeyanı içeren davranışları ile mani olarak ortaya çıkar. İkincisi ise kişi kendisinde olmadığı halde üstün yeteneklere sahip olmasını, güçlü ve zengin olmasını doğalmış gibi görürler. Buna şizofreni belirtileri eşlik eder. Üçüncüsü ise; beyinde oluşan beyin hasarlarından kaynaklı megalomani oluşur. Enfeksiyonun beyne yayılması sonucunda yargılama ve dikkatini yoğunlaştırabilme yeteneği bozulur, depresyona girer, hezeyanları oluşur ve megalomani ortaya çıkar.

Megalomani tedavisinde; kişide beyin hasarları ile birlikte yaşanırsa penisilin tedavisi uygulanır ve iyileşme görülür. Şizofreni ve mani ile birlikte yaşanırsa psikoterapi ile birlikte ilaç kullanımı da olmalıdır. Bazen hastalar tam olarak iyileşme göstermese de belli oranlarda iyileşme görülür.

Psikolog Duygu Yakupoğlu