istanbul Psikolog

Meslek Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Gençlik dönemi hayatın en güzel dönemlerinden biridir. Gençler bu dönemde çocukluk ve ergenlik dönemini geride bırakıp yetişkinliğin sorumluluklarını almaya yavaş yavaş adım atarlar. Bu dönemde güzel olduğu kadar verilen kararlarla kritik bir önem taşır. Üniversite sınavına geri sayımın başladığı şu günlerde gençleri sınav heyecanı çoktan sarmıştır. Sınavdan çıktıktan sonra ve tercih günlerinde onları meslek ve mesleki eğitim alacakları üniversiteyi seçme telaşı sarar. Nasıl bir meslek seçeceği, seçtiği mesleğin ona neler kazandıracağı, sağladığı iş olanakları, işe başladığında karşılaşacağı şeyler düşünülenlerden sadece birkaçıdır.

Meslek; kişilerin hayatlarını devam ettirmek için çalıştıkları, kuralları belirlenmiş, belirli eğitimler sonucunda kazanılan bilgi ve zamanla edinilen tecrübelere dayalı etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir gencin meslek sahibi olması; mesleğiyle birlikte arkadaş çevresi kazanmasına, başarılı olduğu ve bir şeyler yapabiliyor algısına ulaşmasına ve toplumda bir yer edinmesine fırsat tanır. Kişinin mesleğini yaparken kurum içinde motivasyonun olması, yaptığı işler sonucunda ödüllendirilmesi, başarısının takdir edilmesi genç bireyin yeterlilik duygusunu arttırır. Meslek sahibi olup mesleğini yapamıyor olmak, iş bulma konusunda problem yaşamak veya günümüz gençlerini fazlasıyla etkileyen bir diğer konudur.

Seçtiğimiz mesleğin eğitimini alarak devamında mesleğini yapabilmek bir nevi hayat biçimi belirleme anlamına gelir. Bu nedenle genç bireyler mesleklerini seçerken oldukça dikkatli, kendi ilgi ve beceri alanlarına göre bir yol izlemelidir. Kendilerine uygun mesleği seçmiş olan kişiler mesleğini diğer kişilere göre daha kolay benimseyebilir. Buda yapmış olduğu işe adaptasyonunu arttırır. Mesleğinin olumlu ve olumsuz yanlarını öğrenmek, iş alanlarında nelerle karışılacağını bilmek tabi ki yüzde yüz mümkün değildir fakat mesleki eğitimi alırken çeşitli stajlarla meslek alanında ne gibi çeşitlilik olduğunu, iş alanında nelerle karşılaşıldığını genç bireyin görmesinde yardımcı olur.

Eğer genç bireyin seçtiği meslek ilgi ve yeteneklerine uymuyorsa veya kendi bilgi ve birikimini yeteri kadar kullanamıyorsa, iş alanı onu bu konuda pekte tatmin etmiyorsa bu gençler işlerini yaparken mutlu olmakta zorlanabilir ve dolayısıyla verimleri düşebilir.

Hayatta bazı seçimler ve verdiğimiz kararlar diğer kararlara göre daha kritik anlamlar taşır. Bunlardan biride meslek seçimi ve diğer önemlisi mesleki eğitimi alacağı üniversite kurumudur. Mesleki eğitim aldığınız yer ve o yerin sunduğu olanaklardan faydalanmanız sizi hem mesleğe hem de hayata karşı hazırlamaktadır.

Varsa yurtdışı imkanları, ülke içerisinde anlaşmalı olduğu kurumlarda staj imkanları, dil alternatifleri, ilişki ortamlarının fazla olması gibi durumlar size katacağı avantajlar olmaktadır.

Sevgili gençler meslek seçimi yaparken öncelikle kendi ilgi, yeteneklerinizi ve becerilerinizi göz önünüzde bulundurmanızı tavsiye etmekteyim. Kendinizi hangi alanda daha iyi ifade edebilirsiniz, hangi mesleğe katkıda sağlayabilirsiniz ve kendinizi hangi meslekte daha çok geliştirebilirsiniz bunlar göz önünde tutmanızda büyük fayda vardır. Örneğin; matematiğe veya fiziğe genel olarak fazla ilgi duymuyorsanız ve bu alanda başarınız diğer alanlara göre daha düşükse bu alanda meslek tercihine yönelmek sizi zorlayabilir ve başarısız olma olasılığınız arttıkça kendizi mutsuz hissedebilirsiniz. Dolayısıyla sevgili genç bireylerin kendilerini tanımaları meslek seçiminde oldukça önemlidir.

Diğer önemli bir nokta ise seçmek istediğiniz mesleğin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini genel olarak değerlendirmek ve öğrenmektir. Meslek seçerken sadece mesleğin olumlu taraflarını görüp olumsuz yanlarını görmeyince iş alanında karışılacağınız olumsuzluklar sizi kolayca yıpratabilir.

Meslek seçiminde diğer önemli nokta ise doğru ve yararlı yönlendirilmektir. Burada sevgili ailelere, çocuğun ilkokul, ortaokul, lise hayatını geçirdiği okul yönetim birimlerine iş düşmektedir. Her anne baba çocuğunun mutluluğunu, huzurunu ve sağlıklarını düşünür. Dolayısıyla çocuklarının geleceğini hazırlamaya daha anne karnından itibaren başlayabilirler. Özellikle aileler kendi okuyamadıkları veya çocukları görmek istedikleri mesleklerde olmaları için çocuklarına yönlendirme veya bakı yapmamalıdır. Çocuğun isteklerini değerlendirip, aynı zamanda çocukların yeteneklerini de göz önünde bulundurarak nerede mutlu ve başarılı olma olasılıkları yüksek ise o alanlarda çocuklarınızı desteklemek önemlidir.

Psikolog Ceren GÜMÜŞ