istanbul Psikolog

Nlp Öğrenme Modeli

Öğrenme yaşantılar ve deneyimler sonucunda davranışlarımızda meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Öğrenerek, düşüncelerimizi değiştirebilir ve buna bağlı olarak, duygularımızı, davranışlarımızı da değiştirebiliriz.

 NLP olarak bilinen (Neuro Linguistic Programming), düşüncelerin ve kullanılan sözcüklerin var olan her şeyle etkileşim ve iletişiminin psikolojik yapımızdaki yansımalarını ve bu konu ile ilgili gelişme ve teknikleri kapsayan yeni sayılabilecek bir alandır.

NLP modeline göre öğrenme aşamaları dört düzeyde incelenir.

1. BİLİÇSİZ YETERSİZLİK / BİLİNÇDIŞI YETERSİZLİK

Bu kişilerin konuyla ilgili bir fikri yoktur, fikri/ bilgisi olmadığını da bilmiyordur. Bilgisi yok, uygulama yapacak yeterlilik yok. Çevresinden duydukları kadarı neyse o kadar yarım yamalak duyuşlar var olabilir, olmayabilir.

2. BİLİNÇLİ YETERSİZLİK

Yeni bir şeyler öğreniyordur ve kişi uygulamadaki yetersizliğinin farkına varmaya başlar. Bu aşamada insanlar ya inatla becerilerini geliştirmeye çalışırlar ya da vazgeçerler.

3. BİLİNÇLİ YETERLİLİK

Kişi bu aşamada bilgisini ve becerisini geliştirmiş ve ne yapacağını, nasıl yapılacağını öğrenmiştir. Fakat hala uygulama yaparken bilinçli zihin kontrolü yapması gerekmekte, ne yapıyor olduğunu düşünmektedir. Ne yaptığının, becerisini niçin geliştirmeye çalıştığı konusunda farkındalığını arttırmaya çalışmaktadır.

4. BİLİNÇSİZ YETERLİLİK / BİLİNÇ DIŞI YETERLİLİK

Bu son aşama öğrenme konusunda varılacak son merhaledir. Kişinin becerisi alışkanlık seviyesine ulaşmıştır, artık bilinç dışı alana yerleşmiştir. Nasıl yapacağını düşünmesine gerek kalmamıştır ve tam inanç seviyesindedir.

Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, bisikletin ne olduğunu bilmeyen bir kişinin bisiklete binme becerisi de yoktur. Bu durumda kişi bu beceriyle ilgili olarak bilinçsiz ve yetersizdir.

Bilinçli yetersizlik aşamasında kişi bisikletin ne olduğu bilgisini almış, henüz nasıl kullanılacağını bilmemektedir, uygulama konusunda yetersizdir.

Alıştırma yaptıkça bisiklet sürmeyi öğrenir. Fakat hala düşünerek, zihin kontrolü ile uygulama yapmaktadır. Bu aşama bilinçli yeterlilik aşamasıdır.

En son aşama bilinçsiz yetersizlik aşamasıdır. Bu aşamada artık bisiklet sürme otomatik hale gelmiştir. 

Uzm. Psikolog Semra Evrim