istanbul Psikolog

Normal Ve Anormal Nedir?

Normal kavramı “aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum, kurallara uygun, alışılagelen, olağan, uygun” olarak açıklanmaktadır. Anormal ise: “genel olana, alışılana ve kurallara aykırı olan, dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli” olarak açıklanmaktadır.

Toplum içinde birbirine benzeyen insanların normları normaller grubunu oluşturur. Örneğin; zekâ bakımından normal olarak kabul edilenler toplumun kabaca dörtte üçünü oluşturur ve zekâ puanları 90-110 arasındadır. Eğitim müfredatı bu durum temel alınarak yapılır, akademik başarı ona göre değerlendirilir. Zekâ puanı belirgin olarak altında veya üstünde olanlar anormal kategorisinde ele alınır.

Kişilik yapısı açısından da toplumun beklentisinden farklı olanlar var. Çocukluk yıllarında temelleri atılan kişilik yetişkinlik döneminde de değişmeden sürer, insanların diğerleriyle olan iletişimini, etkileşimini, toplum içindeki uyumunu belirler. İnsanlar fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını, isteklerini karşılarken kişilik özellikleri belirleyici rol oynar.

Toplumsal kurallar da çocukluk döneminde aileden ve çevreden öğrenilir, içselleştirilir. Sevilmek ve onay görmek arzusu ile beklentileri yerine getirecek davranışlar sergilenir. İnsanların kişilik özellikleri toplumun beklentilerine uymuyorsa, normlardan belirgin sapmalar varsa, kişinin günlük ve mesleki yaşamını, akademik başarısını olumsuz olarak etkiliyorsa ve bu davranışlar devamlılık gösteriyorsa anormal çerçevesinde değerlendirilir ve bu durumda kişilik bozukluğundan söz edilir.

Toplumun çoğunu oluşturan ve kendilerine normal diyenler, kendi belirledikleri kurallara uymayan, farklı davranan, farklı düşünen kişileri kendilerine benzetmek amacıyla tedavi ederler veya özel eğitime tabi tutarlar.

Bir de anormal özellikleri olan fakat normal kabul edilen kişiler var. Büyük buluşlar yapmış bilim adamları, büyük eserlere imza atmış sanatçılar, mistik özellikleri olan din adamları bu grupta yer alabilir. Yine toplum içinde iletişimi gayet sağlıklı fakat evde takıntılarıyla yaşayan insanlar da olabilir. Yani her zaman durum göründüğü gibi olmayabilir.

Ruh sağlığı uzmanlarına göre uygunsuz davranışlar çok belirginse, bu belirgin sapmalar süreklilik gösteriyorsa, hem kişinin kendi yaşamını hem de çevresindekileri olumsuz etkileyebilmektedir.  Örneğin; sanrılar görmek, kendisine mesajlar veren sesler duymak, aşırı içe kapanmak, ortalığa dışkı yapmak, başkalarının yanında mastürbasyon yapmak, toplumdan uzaklaşmak gibi psikoz belirtileri varsa bu kişi anormaldir ve tedavi edilmelidir.

Sonuç olarak normal olanla anormal olan arasında karar vermek uzmanların işi olsa da tepkileri ve davranışları toplumsal beklentileri karşılamayan insanlara anormal yaftası kolaylıkla yapıştırılmaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM