istanbul Psikolog

Okb Şizofreni İlişkisi

Şizofreni ve OKB arasındaki ilişki bir çok çalışmada gözlemlenmeye çalışılmıştır. İlişkiyi incelemeden önce Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluğun ortak özelliklerini ve farklılıklarını biraz gözden geçirelim;

   -  Her iki hastalık da erken yaşta başlar, kronikleşir ve yıkıcı seyreder

   -  Hem OKB de hem Şizofrenide İstenmeyen, hoşlanılmayan fakat akla gelmesi engellenemeyen  düşünceler ve garip davranışlar görülebilir

   -   Şizofrenideki  hezeyanlar  OKB deki endişelere benzerler, fakat   Obsesyonlardan farklıdırlar.

    -  Şizofrenik hastalarda ritüeller( yani hastanın belirli kurallara göre uyguladığı tekrarlanan hareketler)  bir amaç ifade etmezler ve hastalar bunların sadece kendi duydukları yada hissettikleri bir gücün yönlendirmesine karşılık yaptıklarını ifade ederler.

    -  Şizofreni hastaları davranışlarını çok normal görür hatta çevresindekilerin normal dışı olduğunu düşünebilir. Oysa OKB hastaları yaşadıkları durumun normal olmadığının fazlasıyla farkındadırlar ve bunun karşılığında da oldukça huzursuz ve tedirgindirler. Burda da gördüğümüz gibi şizofreni hastalarının içgörüsü yok fakat her ne kadar DSM4 de içgörüsü az dense de şizofreniye göre OKB hastalarının içgörüsü vardır.

    -  Şizofrenide psikotik semptomlar egosintonik ( yani egonun isteklerine uyumlu davranışlar) şekildedir ve bu nedenle direnç gösterme yoktur. OKB’ de semptomlar egodistonik (yani egonun isteklerine uyumsuz davranışlar) şeklindedir ve direnç dereceleri değişkendir.

    - Şizofreni hastalarında emosyonel hayatları yüzeyseldir. Fakat OKB hastalarında emosyonel hayatları yüzeysel değildir ve hastalıkları kronik bile olsa entelektüel bozulma yoktur. entelektüel bozukla zihinsel faaliyet , zeka ve analitik düşünce yeteneği gerektiren işlerde yeti bozulmasıdır.

     -  Sosyal, mesleki ve günlük iş becerileri şizofrenik hastalarda OKB li hastalara göre çok daha fazla düşüktür.

      -  Şizofreni ve OKB nin patogenezinin açıklanmasında rol alan nöroanotomik devreler arasında da ortak özellikler vardır.

          Şizofreni ve OKB bilinen en eski psikiyatrik hastalıklardandır. İki hastalık birbirinden ne kadar farklı görünse de şizofrenide  Obsesif Kompulsif öğeler, OKB dede psikotik öğeler vardır. Her iki hastalıkta da düşünce süresinde bozukluk, algı patolojisi ve klinik gidiş açısından örtüşme ya da birinden diğerine geçiş olabilir. İki hastalığın semptomlarının birbiriyle karışması hala tam olarak çözülememiş bir durumdur. Obsesyonlarla sanrıların karıştığı görülen bir dıurumdur. Özellikle ileri ergenlik ( adolesan) döneminde şizofreni obsesyon benzeri semptomlarla başlayabilmektedir.

        Bir araştırmaya göre  Şizofreni tedavisinde kullanılan Atipik antipsikotik ilaçlar gündeme geldiğinden bu yana şizofreni ve OKB belirtileri arasındaki ilişki de daha fazla incelenmeye başlanmıştır. Çünkü Atipik antipsikotik ilaç tedavisi sonucu, şizofren hastalarında Obsesif Kompulsif belirtiler ortaya çıktığı ya da önceden de var olan bu belirtilerin şiddetlendiğini gösteren birçok olgu vardır.

Uzm. Klinik Psikolog Pelin ÖZAYDIN