istanbul Psikolog

Otizm

Otizm günümüzde hala gizemini koruyan, çocukların sözel ve sözel olmayan iletişimini, sosyal etkileşimini, davranışlarını ve eğitim performansını olumsuz yönde etkileyen ve üç yaşından önce ortaya çıkan yaygın gelişimsel bir bozukluktur.

Erkek çocuklarda kızlara göre 4 kat fazla görülmektedir ve kızlarda seyri daha ağırdır. Otizmin toplum içinde   % 4 – 5  oranında görülmekte ve bu oranın gittikçe yükseldiği bildirilmektedir. Otizmli çocuklarda zeka geriliği % 70 civarındayken,  % 10 unda da zeka seviyesi yüksektir. Ayrıca Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları ve epilepsi otizme eşlik eden diğer rahatsızlıklardır.

Otizmin sebepleri nelerdir?

Henüz kesin bir neden söylenmemekle birlikte otizmin bir tek nedeni yoktur, oluşumunda bir çok farklı faktör rol oynamaktadır. En çok üzerinde durulan konu bozukluğun genetik geçişli olduğu ve çevresel faktörlerdir.

Otizmin Belirtileri nelerdir?

Seslenildiğinde adı, söylendiğinde tepki vermeme

Göz teması kurmama

İstediği şeyleri işaret ederek gösterme

Paylaşma davranışları göstermeme

Alışıldık toplumsal veya duygusal karşılıklar vermeme

Hiç konuşmama

Basmakalıp, tekrarlayıcı sözcükler kullanma

Konuşma varsa, konuşmayı başlatma ve sürdürmede güçlük olması

Konuşurken jest ve mimik kullanmama ya da çok az kullanma

Yaşıtlarıyla oyun oynamama

Oyunlarında bazı eşyaları sıralama, döndürme gibi davranışları olması

Oyuncakların veya eşyaların parçalarıyla ilgilenme

Kuş gibi çırpınmak, sallanmak gibi tekrarlayıcı hareketlerin olması

İşlevsel olmayan günlük işlere veya törensel davranışlara sıkı bir şekilde uyma

İlgi alanında sınırlılık

Değişiklikleri kabul etmeme

Otizme eşlik eden hastalıklar için ilaç kullanılarak bu hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca bireyselleştirilmiş özel eğitim programları ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM