istanbul Psikolog

ÖZGÜL FOBİ

Hayvan Fobileri, Yükseklik Korkusu, Kan ve Yaralanma Fobisi, Gök gürültüsü ve Fırtına Fobisi, Uçak Fobisi, Yalnızlık Fobisi, Klostrofobi, Araba Kullanma Fobisi, Yutma Fobisi, Uzay/Alan Fobisi gibi çeşitli fobi türü vardır. Eğer ciddi derecede kişinin hayatını engellemiyor ise daha çok kliniğe başka sorunlarla gelen kişilerde bu fobiler tesadüfi bir şekilde anlaşılır. Hastalar neden fobileri için kliniğe başvurmazlar diye düşünecek olursak; fobilerin hastalık değil huy veya kişilik özelliği olduğunun düşünülmesi sonucu tedavinin çözemeyeceği bir problem olarak görülmesidir... Bu korkular genellikle ergenlikten önce başlar ve kronik seyreder. Geçmiş çağlardan bu yana var olan fobi tedavisi mümkün ve yüksek oranda başarıyla sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Dinamik ekol birlikte çalışır kişinin hayatına zorluk katan kaçınmasına yol açan bu rahatsızlıktan kurtulması sağlanır.