istanbul Psikolog

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle sosyal ilişkiler kuramazlar. Sosyal ilişkilere karşı pek ilgili değildirler. Yalnızlığı seven içe dönük kişilerdir. Elbette ki her yalnızlığı seven ya da içe dönük olan kişilerin şizoid kişilik bozukluğu olduğu söylenemez. Duygu ifadelerinde kısıtlılık vardır. Yakın ilişki kurma istekleri yoktur, yakın ilişkilerin problemleri de beraberinde getireceğini düşünürler.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerde yaşam boyu toplumsal ilişkilerde çekingenlik, yakın ilişkiler kuramama ve sosyal ortamlarda duygularını ifade etmede yeterli olamama gibi davranışlar görülmektedir. Şizoid kişiler duygusal ilişki kurmaktan uzak durduğundan evlenemezler. Toplumsal örf ve adetlere katılmayı, uymayı sevmezler.

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip kişiler realiteyi yitirmemiştir. Şizoid kişilik bozukluğunu, psikotik bozukluk ve şizofrenden ayıran özellikte realiteyi yitirmemiş olmalarıdır. Cinsel deneyimle ilgili istekli değildirler. Yakın ilişki kurduklarında sınırların ihlal edileceği korkusu vardır. Korkmasının nedeni ise; eğer yakın ilişkiye girer ise sınırlarını koruyamaz ve insanlar bunu hemen kullanır düşüncesi vardır.

Şizoid kişilik bozukluğunun erken çocukluk dönemiyle bağlantılı olduğu görülür. Uzak ve soğuk ebeveyn, çekingen ve kaygılı bir çocuğun oluşmasına sebep olur. Bu uzak ve soğuk ebeveynin çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermemesinden kaynaklanır. Toplumsal ilişkilerden koptuğu için bunu bastırır ve agresiflik meydana gelir. Çocuklukta ve ergenlikte şizoid kişilik yapısına sahip kişilerin daha dikkatli incelenmesi gerekir. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler daha cansız hareket ederler. Duygulanımları kısıtlı olduğu için soğuk ve uzak görünürler. Stresle baş etme eşikleri düşüktür bu yüzden stresle baş başa kaldıklarında psikotik ataklar görülebilir.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin dünya görüşü: ‘’ yaşam zor ve zarar verici olabiliyor. Hiç kimseye güvenmemeliyim’’. Kendisine ait bakış açısı ise: ‘’ ben herkesten farklı bir insanım kimseye ihtiyacım yok’’ diye düşünmektedir.

Şizoid kişilik bozukluğu tedavisi

Bu kişilik bozukluğunun tedavisi psikoterapidir. Grup terapileri uygulanabilir. Bireysel terapilerde yakın ilişki kurmak zor olduğundan grup terapisi uygulanır. Şizoid kişiler terapiye kendisinin şizoid olduğunun farkında olarak gelmezler çünkü ego ile uyumlu olduklarından kendilerinin farkında değillerdir. Genellikle geliş sebepleri insanların onu asla anlayamayacakları ve dış dünya tarafından anlaşılma şansının olmadığı ile ilgilidir.

Psikolog Duygu YAKUPOĞLU