istanbul Psikolog

Stresle Doğrudan Başa Çıkma

İnsanlar yaşamda mutlu, huzurlu, sağlıklı olabilmek için hem iç dünyalarında,  hem de dış ortamlarda kendilerini dengede tutacak seçimler yaparlar. Ancak tercih yapmada ya da seçimlerinin gerçekleşmesinde engellemelerle karşılaşabilirler. Engellenmeler ise çatışmaların ortaya çıkmasına, kaygıya, huzursuzluğa sebep olur. Yeniden dengeye kavuşmak amacıyla da çeşitli davranışlarda bulunulur. Stresli durumdan kurtulmak için yapılan davranışlar, bireyin kişilik özelliklerine, stresli olayın şiddetine ve süresine bağlı olarak değişebilir.

İnsanların stresle baş etmede ve uyum sağlamak amacıyla kullandıkları iki yol vardır:

Doğrudan başa çıkma
Savunucu başa çıkma
Stresli yaşam olaylarıyla karşılaştığımızda engellenme, tehdit edilme ya da çatışma içinde olunduğunda doğrudan başa çıkma yolu tercih edilirse, üç seçenek vardır: Bunlar;  yüzleşme, uzlaşma ve geri çekilmedir.

YÜZLEŞME

Stres yaratan ve çözülmesi gereken sorunlarla yüz yüze gelmeyi kapsar. Kişi sorunun varlığını kabul eder, üzerine gider. Hedeflerini koyar azimle çabalayarak ilerleyerek sorunu çözmeye çalışır. Yüzleşmede öfkenin dışa vurumu da söz konusudur. Haksızlığa uğranılan durumlarda kişi duygularını net ve sakin bir şekilde karşısındakilere anlatabilirse öfkesini doğru bir şekilde ifade etmiş olur.

UZLAŞMA

İnsanlar çatışma veya engellenmeyle karşılaştığında sıklıkla başvurdukları yol uzlaşmadır. Yaşamda her şey insanların beklediği şekilde gerçekleşmediğinde ya da diğer insanlar istediğimizden faklı davranışlar sergilediğinde durum olduğu gibi kabul edilerek uzlaşma yoluna gidilir ve beklenenden daha azıyla yetinmeye karar verilir. Karşılıklı iletişimle orta yol bulunabilir.

GERİ ÇEKİLME

Bazı durumlarda da stresten kurtulmak amacıyla kişi geri çekilebilir. Kişi böyle bir karara varırsa yüzleşmekten kaçmış, mücadeleden vaz geçmiş demektir. Ancak uzlaşma yolu bulunamıyorsa huzura kavuşmak için belki de en iyisi ortamdan çekilmek olabilir. Geri çekilme kişiyi rahatlatmakla birlikte, tekrar benzer olaylar karşısında aynı yöntemi genelleyerek kaçınma davranışını sergiler hale gelebileceği bakımından risk taşımaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM