istanbul Psikolog

Üvey Ebeveyn

Boşanmalar veya eşlerden birinin kaybı nedeniyle evliliklerin bitiminden bir müddet sonra bireylerin çoğu yeni yaşamına alışmakta ve tekrar evlenmektedir. Tekrarlanan evliliklerin sürmesinde üvey anne/baba olmayı başarmak, çocuklarla sağlıklı ilişki kurmak en önemli faktör olarak görülmektedir. Ne var ki toplum tarafından, görülen hoş olmayan örnekler nedeniyle üvey ebeveyne olumsuz anlam yüklenmektedir ve bu olumsuzluk üvey anne / babanın psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Halbuki son derece iyi niyetle üvey çocuklarını kendi çocuklarından ayırmayan, sevecen yaklaşan pek çok örnek de vardır. Bu negatif anlamı değiştirmek amacında olan üvey ebeveynler, çocuklarla olan ilişkilerinde disiplin oluşturma, sınır koyma gibi pek çok konuda kararsızlık yaşayabilmekte, yanlış kararlar verebilmektedirler.  Böylece yeni ebeveynler, çocuklar tarafından reddedilebilmekte, hayal kırıklığı yaşayabilmekte veya istenen iletişimin kurulamaması gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

     Çocukların yaşayabileceği sıkıntılar zihinsel kapasitelerine, cinsiyetlerine, yaşlarına, kişilik yapılarına göre değişiklikler göstermekle birlikte üvey ebeveynin varlığı yaşamında karışıklık yaratmaktadır. Yeni bir eve, yeni bir çevreye, yeni bir okula, yeni arkadaş ve akrabalara uyum sağlamak onun için zorlu bir süreç olabilir. Üstelik bir de çocuktan ev içindeki yeni düzen ve kurallara uyum sağlamasını ve kendisini sevmesini, saymasını bekleyen yeni bir yetişkin vardır. Eğer üvey anne veya babanın da çocukları varsa durum daha da karışacaktır. 

Çocuklar içinde bulundukları durumda genellikle kendilerinden istenen şeylere itiraz ederek ya da yapmayarak, öfkeli davranışlar sergileyerek, kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla kavga ederek, okul derslerine gereken önemi vermeyerek gösterirler. Ayrıca depresyon, çeşitli korkular gelişmesi, içe kapanma da görülen belirtiler arasındadır.

       Aile danışmanlığı bireysel veya grup terapilerinde ebeveynlerin ve çocukların sorunları teker teker ele alınarak süreç değerlendirilir ve ortak çözümler üretilmeye çalışılır.