istanbul Psikolog

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Aklınıza ilk geleni söylüyor musunuz?

Stresle baş etmekte zorlanıyor, sık sık öfke nöbetleri geçiriyor musunuz?

Bir işe başlamada zorlanıyor, çoğu zaman başladığınız işi bitiremiyor musunuz?

Evlilik hayatında sorunlar yaşıyor musunuz?

İş yerinizde istediğiniz performansı gösteremiyor, sık iş değiştiriyor musunuz?

Sıra beklemede, iş toplantılarında, sinema gibi uzun süre oturmanız gereken yerlerde bir an önce bitsin arzusu içinde misiniz?

Dikkatinizi ve bir işteki gayreti sürdürmede zorlanıyor musunuz?

Öğrenme ile ilgili sıkıntılar yaşıyor musunuz?

Takıntılarınız var mı?

Alkol ve sigara bağımlı mısınız?

Korkularınız var mı, panik atak veya başka psikolojik sorunlarınız var mı?

Yukarıdaki soruların çoğuna “evet” diye cevap veriyorsanız sizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) var olabilir.Genellikle çocukluk dönemi bozukluğu olarak bilinen DEHB olan kişilerin dikkati toparlama, sakin durma ve dürtülerini kontrol etme zorlukları vardır.  sürekli olarak huzursuzdurlar ve çabuk öfkelenirler,  bu tip davranışlar ev, iş ve sosyal hayatlarında huzurlu ve başarılı olmalarını engeller.

DEHB’nun üç alt tipi vardır:

1. Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu tip,

2. Hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip,

3. Kombine tip.

Erkek çocuklarda kızlara oranla daha fazla rastlanan DEHB’nin toplumda görülme sıklığı çocukluk döneminde % 3-7 iken, bu oran yaş ilerledikçe azalmakta ve % 2-4’e inmektedir. Yaş ilerledikçe görülme sıklığının azalması DEHB’nun belirtilerinin azaldığını gösterse de belirtiler tamamen ortadan kalkmamakta ve yetişkinlik döneminde  de olumsuz etkilerini göstermeye devam etmektedir.

DEHB’na eşlik eden başka psikolojik rahatsızlıklara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu rahatsızlıklar DEHB belirtilerini gizlemekte, bazen de gözden kaçırılmasına neden olmaktadır.

DEHB tanısını koyabilmek için gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığı kişinin kendisinden ve yakın çevresinden alınan bilgiler uzmanlar tarafından değerlendirilir. Son yıllarda klinisyenler tarafından çocuk ve yetişkinlere online uygulanan testler de tanı koymada yardımcı olmaktadır.

Tedavisinde ilaç kullanımı ve birlikte giden psikoterapi seansları ile DEHB belirtileri kontrol altına alınmaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM