Emdr Terapisi

EMDR TERAPİ Emdr Terapi Nedir? Emdr Terapinin Türkçe karşılığı göz hareketlerinde duyarsızlaşma ve yeniden işlemedir. Dr. Francine Shapiro tarafından tesadüfen keşfedilen bu Terapi yöntemi oldukça etkin ve sık kullanılan bir Terapi yöntemidir. Dr. Francine, göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabileceğini fark etmiştir. Emdr Terapide göz hareketlerinin kontrolü yöntemi Travmaya maruz kalmış insanlar üzerinde denendiğinde çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Bizi rahatsız eden durumlar aslında olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerimizin uyum ve işlev bozucu halde izole edilmeden depolanan anılarımızdır. Kişiden tatsız bir olayı hatırlaması, bu olayla ilgili bir imaj geliştirmesi, bu imaja dair olumlu ve olumsuz yargılar belirlemesi ve her iki yargıyı da puanlaması istenir. Bu arada hareketli bir odak belirlenerek, bu genelde Terapistin parmağı olur, gözler bu odağı takip ederken bu anı hatırlandığında kişinin duygulanımının olumsuz yargıdan olumluya doğru gelişme gösterdiği görülür. Örneğin kendimize ‘ben aptalım’ dediğimizde aslında kendimizle ilgili olumsuz inançlarımızı dışa vurmuş oluruz. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Emdr Terapi ile bu olumsuz düşünceler olumlu düşüncelere çevrilmeye çalışılır. Emdr Terapi zaman-mekan ilişkisini kaybetmiş kişilere de uygulanabilir. Kişinin bugüne dönmesi sağlanır. Emdr Terapide kullanılan en etkili tekniklerden biri bilişsel-birlikte dokumadır; bilgi işlemeyi ve yeni öğrenmeleri pekiştirir, insanların yeni olasılıkları görmelerine yardımcı olur. Örneğin kendini “kötü/bozulmuş biri” olarak gören cinsel istismara uğramış birine Terapist, kendi oğlunu aynı yaş ve durumda hayal etmesini ve kendi oğlunu “kötü/bozulmuş” biri olarak görüp görmeyeceği sorulur. Amaç danışanın “olduğum kişi olarak ben iyiyim” düşüncesini artırmaktır. Bu esnada terapist ayağıyla yere belli aralıklarla vurarak belli bir düzende ses çıkarır. Kişiler bedensel yaralanmalara maruz kalabilecekleri gibi psikolojik yaralanmalara da maruz kalırlar. Sağlıklı bir süreçte beyin kişinin yaşadığı olumsuz yaşantının etkilerini zamanla işler. Beynin bu doğal bilgi işleme süreci sonucunda kişi eski travmatik olayı hatırlasa da bu olayla ilgili ya çok az rahatsızlık duyar ya da hiç duymaz. Bazen bu doğal bilgi işleme süreci tıkanıklığa uğrar ve yaşanan olumsuz olayla ilgili resim, düşünce ve duygular işlenmeden kalırlar. Bu tıkanmışlık bireyde geçmişin etkisinden kurtulamama hissini yaratır. Mantık bu olayın geçmişte kaldığını söylese de, kişi yaşadığı olumsuzluğun duygusal etkisinden kurtulamaz. Psikolojik problemlerde ortak bir durum, mantık ile duyguların eş zamanlı hareket edememesidir. Örneğin, kişi "biliyorum bunu düşünmem/hissetmem hiç mantıklı değil ama engel olamıyorum" der. Psikolojik problemlerin genelinde sorun, bireyin yaşadığı olumsuz olay ya da olayların duygusal etkilerinin azalmayıp hala devam etmesidir. Yani geçmiş bugünde yaşanmaktadır. EMDR psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar. EMDR Nasıl Çalışır? Beyin günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydeder. Bu anıların bazıları olumlu, bazıları olumsuz, birçoğu ise önemsiz ve nötr olanlardan oluşuyor. Olumlu ve nötr anılar, bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçip hafızaya atılır. Olumsuz ve travmatik anılar ise, tıpkı bilgisayara giren virüs gibi, bu süreci bozarlar. Bu anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. Olumsuz anı, sadece geçmişte yaşamakla kalmıyor, etkisini hala ‘bugün’ yaşanmışçasına canlı olarak tutuyor. EMDR terapi, bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Terapi sırasında, beynin sağ ve sol yarımküreleri uyarılarak, zamanında yapamadığı işlemin yapılmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin etkin bir şekilde depolanması ile sağlanır. Kişi artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla hatırlamamızı sağlar. EMDR ile Hangi Sorunlar Tedavi Edilir? EMDR'ye göre psikolojik veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, birçok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür. Bu alanlara örnek olarak kişilik bozuklukları, panik bozukluğu, kaygı bozuklukları, depresyon, yas, rahatsız edici anılar, fobiler, Ağrı rahatsızlıkları, yeme bozuklukları, performans kaygısı, stres kontrolü, bağımlılıklar, cinsel veya fiziksel taciz, beden algısı bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, davranış bozuklukları ve özgüven sorunları vb. sorunların çözülmesi sağlanır. Emdr Terapinin Sonucunda Ne Olur? EMDR Terapi ile çalışılan kişilerde çalışma bittiğinde, önceden yaşadığı travmatik olayı hatırlasa da bu olayın artık geçmişte kaldığına gerçekten inandığını ve onu etkilemediğini söylediği duyulur. EMDR uygulamaları sonucunda, psikolojik sorunların çözülmesinde fazlasıyla hızlı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir. EMDR terapi uygulaması yapmak için konu ile ilgili özel eğitim almak mutlaka gereklidir.