Grup Terapisi

Grup terapisi, bu konuda eğitimini almış bir terapist ve duruma göre eğitimli bir yardımcı terapistle sürdürülüp yönetilen yaklaşık 5-20 kişiyle yapılan bir terapi çeşididir. Katılımcılar kendi görüşlerini, düşüncelerini ve bakış açılarını grupla paylaşırken aynı zamanda grubun diğer üyelerinden geribildirimler alarak kendisi veya durum hakkında farkındalık kazanma fırsatına sahiptir.

Bu grupların oluşma şekilleri amaca ve hasta/danışana göre değişebilir. Bazı gruplar şikâyet edilen veya rahatsız olunan belirtilerin giderilmesi, kişisel gelişimleri veya çevreyle olan ilişkilerin daha iyi olması için oluşturulurken bazıları da benzer veya aynı rahatsızlıkları yaşayan danışanlarla oluşturulur (ör; madde bağımlılığı, depresyon, yas süreci). Bu terapilerin sürdürülmesi belirli bir yapıya sahiptir. Genelde haftada bir gün, her hafta aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilir. Bir seansın süresi genelde 90 dakika sürer. Grup terapisinin devamı bireylerin aldığı verime ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Grup terapilerinin bireye oldukça yararları vardır. Katılımcı kendinden başka insanlarda da aynı, benzer veya farklı sorunların olabileceğini düşünmeye ve bu konuda kendisini yalnız hissetmemeye başlar. Sosyal açıdan çekingen olan bireyler için sosyalleşme fırsatı doğar ve bu sayede çekingenliğini azaltıp sosyal becerilerini geliştirebileceği bir ortam oluşur. Terapi sırasında hem terapistten hem de grubun diğer katılımcılarından geribildirim alınabilir ve bu geribildirimler kişide cesaretlendirici etki yaratabilir. Bir diğer önemli avantajı ise bireyin terapist ve diğer katılımcılar tarafından yargılanmadan kabul görülen güvenli bir ortamda bulunmasıdır. Bu sayede özel yaşantıda rahat ve açıkça konuşulamayan konuları terapi seanslarında paylaşabilir ve yüzleştirici geribildirimler alınabilir. Öte yandan birey kendisinde görmek istemediği ya da bastırdığı özellik ve davranışları grup içerisinde diğer katılımcılarda fark ettiği zaman kendisiyle olan farkındalığı gelişebilir. Aynı zamanda terapist seans sırasında katılımcıların sosyal ortamdaki davranış şekillerini gözlemleme şansına sahip olur.

Psychother bünyesinde rahatsız olduğumuz veya yardım ihtiyacında olduğumuz durumlar için bireysel olarak aldığımız destek gibi grup halinde de bu sorunlar üzerinde çalışılabilir. Grup terapisinde amacımız katılımcıların sorunlarını, düşüncelerini ve görüşlerini paylaşmaları ve birlik içinde bu sorunların farkındalığına varıp değişimi olumlu yönde sağlamaya çalışmaktır.